Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Spektrometryczny system wczesnego wykrywania i diagnostyki nowotworów

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Sipko, T.
Katedra Fizjoterapii AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. (071) 3473084, tsipko@wp.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoleiapii, At;ademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3,5, 51-617 Wrocław, tel. (071) 347 36, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laserolerapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bycłgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medieum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Górska-Kłęk, L.
Katedra Fizjoterapii , Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, lei. + 48 (071) 347 33 55, ekolgk@awf.wroc.pl,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, tel. 48 (071) 784 13 41, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Radwański, J.
PRO-PLUS Sp. z o.o. ul. Capri 2/46, 02-762 Warszawa. tel.: (0-22) 842 80 50, ekg@pro-plus.pl,
Abstract : Nie sposób przecenić znaczenie wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych. Skrócenie procesu diagnostycznego umożliwia szybsze podjęcie decyzji terapeutycznych. Poszukiwanie dróg poprawy jakości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych doprowadziły zespół pracowników Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITĄM w Zabrzu, Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu oraz Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach do zakończonych sukcesem prób zastosowania biopsji optycznej do oceny powierzchni tkanek w diagnostyce zmian nowotworowych.

Keywords : diagnostyka nowotworów, biopsja optyczna, cancer diagnostics, optical sample,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 359 – 360

Bibliography
:
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Sipko, T. ,Skrzek, A. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Górska-Kłęk, L. ,Syrycki, M. ,Radwański, J. ,Radwański, J. , Spektrometryczny system wczesnego wykrywania i diagnostyki nowotworów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook