Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 47 12, august@agh.edu.pl,
Zaborowska, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. +48 68 328 26 19, nelutekkochany@wp.pl,
Młyńczak, M.
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, marcel.mlynczak@gmail.com,
Filik, J.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Prof. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra, j.filik@wp.pl,
Guzik, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, kguzia@wp.pl,
Panek, M.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel +48 12 633 59 95, daria.joanna.panek@gmail.com,
Hołówko, T.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra tel. +48 328 26 19, k.bialas-heltowski@ibem.uz.zgora.pl,
Andrynowska, A.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. +48 68 328 26 19, adaandrynowska@o2.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono stanowisko do badań dynamicznych aktywności mięśnia. Zaproponowano rozwiązanie, w którym istnieje możliwość pomiaru wybranych grup mięśniowych w czasie ruchu. Ze względu na fakt, że ból mięśni może być spowodowany poprzez niewłaściwe ułożenie ciała, jak również niekontrolowane napięcie mięśni, zaproponowano rozwiązanie, w którym istnieje możliwość kontroli i automatycznej reakcji systemu na podobne zdarzenia. Przedstawiono system pomiarowy składający się ze wzmacniacza sygnału, układu filtracji oraz układu mikroprocesorowego, umożliwiającego przesyłanie danych do jednostki nadrzędnej, np. komputera. Stanowisko pozwala na niezależny pomiar dla trzech mięśni, a dane przekazywane do komputera są archiwizowane i analizowane.

The article describes a technical concept of device to research dynamic activity of a muscle. The proposed solution anticipated the possibility of taking measurements of selected muscle groups in motion. Muscle pain can be caused by improper position of body, as well as uncontrolled muscle tension. However, there is a solution allowing for control and automatic reaction to similar occurrences. The system of measurement, which is presented, consists of signal amplifier, active filter and microprocessor with AD converter which enables to send data to recording. The device enables the independent measurement of three muscles and data transmitted to the computer is archived and analyzed simultaneously.

Słowa kluczowe : elektromiografia, sygnał EMG, sygnał elektryczny, mięsień, electromyography, EMG signal, electrical siglal, muscle,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 151 – 154
Bibliografia : 1. G. Kamen: Electromyographic Kinesiology, DGE et al. Research Methods in Biomechanics, Champaign, IL, Human Kinetics Publ., 2004.
2. P. Konrad: ABC EMG: Praktyczne wprowadzenie do elektromiografii kinezjologicznej, wyd. Technomex, Gliwice 2007.
3. P. Bartuzi, D. Roman-Liu: Ocena obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo-szkieletowego, Bezpieczeństwo Pracy, vol. 4, 2007.
4. R. Acosta-Ortiz, J.K. Schulte, B. Sparks, W. Marsh: Prediction of different mandibular actwities by EMG signat levels, J. Orał Rehabil., vol. 31, 2004, s. 399-405.
5. K. Tsuruyama, G. Scott, CG. Widmer, J.P. Lund: Evidence for functional partitioning of the rabbit digastric muscle, Cells Tissues Organs, vol. 170, 2002, s. 2-3.
6. Y. Yamada, K. Yamamura, M. Inoue: Coordination of cranial moto-neurons during mastication, Respir. Physiol. Neurobiol., vol. 147, 2005, s. 177-189.
7. CM. Sommerich, S.M.B. Joines, V. Hermans, S.D. Moon: ilse of surface electromyography to estimate neck muscle actwity, J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 10, 2000, s. 377-398.
8. D.O. Tosello, M. Vitti, F. Berzin: EMG activity of the orbicularis oris and mentalis muscles in children with malocclusion, incompetent lips and atypical swallowing – part II, J. Oral Rehabil., vol. 26, 1999, s. 644-649.
9. D.O. Tosello, M. Vitti, F. Berzin: EMG activity of the orbicularis oris and mentalis muscles in children with malocclusion, incompetent lips and atypical swallowing – part I, J. Oral Rehabil., vol. 25, 1998, s. 838-846.
10. D. Schievano, R.M. Rontani, F. Berzin: Influence of myofunctional therapy on the perioral muscles. Clinical and electromyographic evalu-tions, J. Oral. Rehabil, vol. 26,1999, s. 564-569.
11. AJ. Zwijnenburg, F. Lobbezoo, G.W. Kroon, M. Naeije: Mandibular movements in response to electrical stimulation of superfcial and deep parts of the human masseter muscle at different jaw positions, Arch. Oral Biol., vol. 44, 1999, s. 395-401.
12. N. Machida, K. Yamada, Y. Takata, Y. Yamada: Relationship between facial asymmetry and masseter reflex activity, J. Oral Maxillofac. Surg., vol. 61, 2003, s. 298-303.
13. H. Ioi, M. Kawakatsu, S. Nakata, A. Nakasima, A.L. Counts: Mechanomyogram and electromyogram analyses for irwestigating human masseter muscle fatigue, Orthod. Wave., vol. 65, 2006, s. 15-20.
14. M.K.A. Selms i in: Effects of masticatory muscle fatigue without and with experimental pain on jaw-stretch reflexes in healthy men and women, Clin. NeurophysioL, vol. 116, 2005, s. 1415-1423.
15. R.V. Buzinelli, F. Berzin: Electromyographic analysis of fatigue in temporalis and masseter muscles during continuous chewing, J. Oral Rehabil., vol. 28, 2001, s. 1165-1167.
16. CR. Sgobbi de Faria, F. Berzin: Electromyographic study of the temporal, masseter and suprahyoid muscles in the mandibular rest position, J. Oral Rehabil., vol. 25,1998, s. 776-780.
17. N. Szeszenia-Dąbrowska: Choroby zawodowe w Polsce w 2004 r., Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Augustyniak, P. ,Zaborowska, K. ,Młyńczak, M. ,Filik, J. ,Guzik, K. ,Panek, M. ,Hołówko, T. ,Andrynowska, A. , Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook