Start-up of a power unit of a thermal power plant auxiliary system with supply from a hydropower plant

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Start-up of a power unit of a thermal power plant auxiliary system with supply from a hydropower plant

Autorzy :
Steller, J.
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences , steller@imp.gda.pl,
Giziński, J.
University of Nicolaus Copernicus in Toruń , agizinski@op.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw , wmaj@ibwpan.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology , z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology , k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Abstrakty : This article discusses the issues related to a power unit of a thermal power plant start-up with the use of a hydropower plant. Hydropower plant can supply and will enable start-up of auxiliary equipment in a power unit of a thermal power plant. Due to high capacity of auxiliary drives, start-up of auxiliaries in a thermal power plant after blackout (and boiler shutdown) is not possible from emergency energy sources in the power plant. In such a case an external electricity source with high capacity is required.

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem bloku elektrowni cieplnej z wykorzystaniem elektrowni wodnej. Elektrownia wodna zasila i umożliwia rozruch urządzeń potrzeb własnych bloku elektrowni cieplnej. Rozruch urządzeń potrzeb własnych cieplnej elektrowni systemowej po blackout (i wyłączeniu kotła), ze względu na duże moce napędów potrzeb własnych, nie jest możliwy z samostartujących źródeł energii na terenie danej elektrowni. Wymagane jest wówczas zewnętrzne źródło energii elektrycznej dużej mocy.

Słowa kluczowe : blackout, odbudowa systemu elektroenergetycznego, urzędzenia potrzeb własnych elektrowni, blackout, power system restoration, auxiliary systems,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 3
Strony : 60 – 69
Bibliografia : 1. Bajorek Z., Teoria maszyn elektrycznych Theory of electric machines, Warsaw 1982.
2. Study of operation of Włocławek Hydropower Plant on a separate grid. Report of the experiment on start-up of a 200 MW power unit no. 6 in Pątnów Power Plant with auxiliary supply from Włocławek Hydropower Plant of 20/06/1998, Institute of Power Engineering Gdańsk Division, Control Department, Warsaw 1998.
3. Study of rotational speed and voltage control system for hydroelectric sets in Włocławek Hydropower Plant in order to determine their technical condition, scope of upgrading and capability of operation on the separate grid in the case of blackout in the KSE (NPS), Institute of Power Engineering Gdańsk Division, Department of Electrohydraulic Equipment, Warsaw 1998.
4. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, Inc., New York 1993.
5. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie Power plants, Warsaw 1995.
6. Pawlik M., Skierski J., Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni Auxiliary systems and equipment in power plants, Warsaw 1986.
7. Szczerba Z., Lubośny Z., Zajczyk R., Modelowanie rozruchów urządzeń potrzeb własnych bloków elektrowni cieplnych przy zasilaniu z odległych elektrowni wodnych w programie PSLF Modelling of start-up of auxiliary equipment of power units in thermal power plants with supply from distant hydropower plants in the PSLF program. Stage II. Analiza rozruchu układu potrzeb własnych i toru przesyłowego elektrownia wodna Włocławek – elektrownia Pątnów Analysis of start-up of the auxiliary system and Włocławek Hydropower Plant – Pątnów Power Plant transmission line, Unipol s.c., March 2000.
8. Skierski J., Nieliniowy model matematyczny silnika asynchronicznego do analizy stanów przejściowych w trakcie wybiegu grupowego Non-linear mathematical model of asynchronous motor for analysis of transients during group operation, Przegląd Elektrotechniczny 1978, R LIV, z. 2.
9. Śliwiński T., Głowacki A., Parametry rozruchowe silników indukcyjnych Start-up parameters of induction motors, Warsaw 1982.
10. Janiczek R., Eksploatacja elektrowni cieplnych Operation of thermal power stations, Warsaw 1980.
DOI :
Cytuj : Steller, J. ,Giziński, J. ,Majewski, W. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. , Start-up of a power unit of a thermal power plant auxiliary system with supply from a hydropower plant. Acta Energetica nr 3/2013
facebook