Stateczność oraz stany graniczne ortotropowych struktur przekładkowych

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Stateczność oraz stany graniczne ortotropowych struktur przekładkowych

Autorzy :
Adamowicz, A.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, adampw@pb.edu.pl,
Bakunowicz, J.
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, hkopecki@prz.edu.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych utraty stateczności ortotropowych struktur przekładkowych. Jako obiekt badań, przyjęto płyty przekładkowe z okładzinami z polimerowego kompozytu zbrojonego włóknem węglowym i rdzeniem z tworzywa spienionego. W analizie numerycznej uwzględniono nieliniowość geometryczną, śledząc ścieżkę równowagi konstrukcji. Wyniki obliczeń konfrontowano z rezultatami przeprowadzonego eksperymentu umożliwiającego dokonywanie weryfikacji modelu numerycznego. Wskazano na uwarunkowania oraz ograniczenia w projektowaniu podobnych ustrojów nośnych.

The paper presents numerical and experimental researches on stability and critical states of sandwich structures. The problem was solved by means of finite element method, concerning geometrical non-linearity. Numerical results compared to the experiment allowed to make some general statements on the design methodology of such structures.

Słowa kluczowe : ortotropowe struktury przekładkowe, analiza numeryczna, orthotropic sandwich structures, numerical analysis,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 1, no. 2
Strony : 11 – 14
Bibliografia : 1. Bakunowicz J., Kopecki H. (2006) Load capacity experimental investigation of composite rectangular sandwich plates under axial compression, Acta Mechanica Slovaca, Vol. 10, No 1, 33-40.
2. Benson A. S., Mayers J. (1967) General Instability and Face Wrinkling of Sandwich Plates – Unified Theory and Applications, AIAA J., Vol. 5, No 4, 729-739.
3. Fairbairn W. (1849) An account of the Britannia and Conway tubular bridges, John Weale, London.
4. Felippa C. A. (2001) Nonlinear Finite Element Methods (lecture notes). University of Colorado, Boulder.
5. Gough G. S.; Elam C. F.; de Bruyne N. D. (1940) The Stabilization of a Thin Sheet by a Continuous Supporting Medium. J. Roy. Aer. Soc., Vol. 44, 12-43.
6. Kardomateas G. A. (2005) Wrinkling of Wide Sandwich Panels/Beams With Orthotropic Phases by an Elasticity Approach. J. App. Mech. T-ASME, Vol. 72, 818-825.
7. Kim C. G.; Hong C. S. (1988) Buckling of Unbalanced Anisotropic Sandwich Plates with Finite Bonding Stiffness. AIAA J. Vol. 26, No 8, 982-988.
8. Librescu L.; Hause T. (2000) Recent developments in the modelling and behaviour of advanced sandwich constructions: a survey. Compos. Struct., Vol. 48, 1-17.
9. Noor A. K.; Burton W. S.; Bert C. W. (1996) Computational models for sandwich panels and shells. App. Mech. Rev. T-ASME, Vol. 49, No 3, 155-199.
10. Ogden R. W. (1972) Large deformation isotropic elasticity: on the correlation of theory and experiment for compressible rubberlike solids. P. Roy. Soc. A, Vol. 328, No 1571, 567-583.
11. Patorski K.; Kujawińska M. (1993) Handbook of the moiré fringe technique. Elsevier, Amsterdam.
12. Pearce T. R. A.; Webber J. P. H. (1972) Buckling of Sandwich Panels with Laminated Face Plates. Aeronaut. Quart., 148-160.
13. Romanów F.; Stricker L.; Teisseyre J. (1972) Stateczność konstrukcji przekładkowych. Politechnika Wrocławska, Wrocław.
14. Southwell R. V.; Skan S. W. (1924) Stability under shearing forces of flat elastic strip. P. Roy. Soc. A, Vol. 105, 582.
15. Sullins R. T.; Smith G. W.; Spier E. E. (1969) Manual for Structural Stability Analysis of Sandwich Plates an Shells. NASA CR1457, Washington, D.C.
16. Vonach W. K.; Rammerstorfer F. G. (2000) Wrinkling of thick orthotropic sandwich plates under general loading conditions. Arch. App. Mech., Vol. 70, 338-348.
17. Zenkert D. (1996) An introduction to sandwich construction. Chameleon Press, London.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, A. ,Bakunowicz, J. , Stateczność oraz stany graniczne ortotropowych struktur przekładkowych. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 2/2007
facebook