Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Stenty LUC-Chopin pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym paklitaksel

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Abstract : Burzliwy rozwój kardiologii interwencyjnej obserwowany w ostatnich latach wpłynął istotnie na jakość i wyniki leczenia choroby wieńcowej. Szczególne znaczenie mają tutaj stenty wieńcowe, a zwłaszcza ich odmiany uwalniające leki (DES; Drug Eluting Stents), które w znacznym stopniu ograniczyły częstość restenoz (ponownych zwężeń tętnicy) i tym samym ponownych rewaskularyzacji. Niestety, z czasem ukazały się doniesienia na temat negatywnego wpływu stentów typu DES na bezpieczeństwo. Okazało się, że mogą one hamować prawidłowy proces gojenia ściany tętnicy, prowokować przewlekły proces zapalny oraz wpływać negatywnie na tworzenie prawidłowo funkcjonującego śród-błonka i powodować tym samym wzrost ryzyka późnych i bardzo późnych zakrzepie w stencie (>12 miesięcy). W związku z powyższym wiele przodujących na świecie firm produkujących sprzęt medyczny rozpoczęło intensywne poszukiwania rozwiązań (stentów typu DES drugiej generacji), mogących wpłynąć na poprawę profilu bezpieczeństwa. Do poszukiwań tych włączyła się również rodzima firma Balton, istniejąca na rynku od roku 1980. Jest to obecnie jedna z większych firm w Europie Środkowej i Wschodniej produkująca sprzęt medyczny m.in. dla kardiologii i radiologii interwencyjnej. Jako wynik współpracy polskich lekarzy i inżynierów, w roku 2003 powstał pomysł pokrycia stentów stalowych polimerem biodegradowalnym w odróżnieniu od innych stentów typu DES, na których stosowano polimer trwały. Koncepcja ta powstała na podstawie założenia, iż jedną z przyczyn negatywnego wpływu stentów typu DES na ścianę tętnicy jest polimer, który po zakończeniu działania leku, pozostając na powierzchni stentu, drażni przewlekle ścianę tętnicy, doprowadzając tym samym do lokalnego stanu zapalnego utrudniającego tworzenie śródbłonka. Pomysł ten okazał się z czasem rozwiązaniem prawdziwie rewolucyjnym, co potwierdziły przeprowadzone w latach 2004-2006 badania przedkliniczne i kliniczne, prezentowane wielokrotnie na kongresach międzynarodowych.

Keywords : stent, kardiologia, stent LUC-Chopin, stent, cardiology, LUC-Chopin stent,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Buszman, P. , Stenty LUC-Chopin pokryte polimerem biodegradowalnym uwalniającym paklitaksel. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook