Suchy test do szybkiego oznaczania stężenia salicylanów w osoczu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Suchy test do szybkiego oznaczania stężenia salicylanów w osoczu

Autorzy :
Łukowska, E.
Instytut Biocybernetykli i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Abstrakty : Przedstawiono suchy test do oznaczania stężenia salicylanów w osoczu. W teście wykorzystuje się reakcję kompleksowania salicylanów jonami żelaza (III). Dodatek chlorku rtęci wypierając salicylany z ich kompleksów z białkami krwi, pozwala oznaczyć sumę wszystkich salicylanów7 w osoczu. Dobrano polimer ochronny, który zabezpiecza test przed pyleniem i uwalnianiem toksycznego chlorku rtęci (II). Test został przebadam na wodnych roztworach wzorcowych wykonanych w laboratorium, a także na roztworach soli fizjologicznej, wodnych roztworach albuminy oraz na osoczu otrzymanym ze świeżej krwi bydlęcej.

A quick and easy dry test for salicylates determination in serum has been presented. A complexing reaction between salicylates and iron nitrate has been adapted for the test. Addition of mercury chloride causes displacing of salicylates from their complexes with blood's proteins and thus determination of total volume of salicylates in blood's plasma is possible. A protective polymer has been selected for protection the test from dusting and emission of the toxic mercury (II) chloride. Tests on the standard water solutions, prepared in the laboratory, as well as on the physiological salt solutions, water solutions of albuminę and serum from the fresh cattle blood have been carried out.

Słowa kluczowe : suchy test, salicylany, dry test, salicylates,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2002
Numer : Vol. 8, nr 1-2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Łukowska, E. , Suchy test do szybkiego oznaczania stężenia salicylanów w osoczu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 8, nr 1-2/2002
facebook