Journal : Acta Energetica
Article : Synchronous Generator Model with Nonlinear Magnetic Circuit

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Kowalak, R.
Gdańsk University of Technology, r.kowalak@ely.pg.gda.pl,
Księżyk, K.
PLANS, krzysztof.ksiezyk@plans.com.pl,
Zdun, T.
PLANS, tomasz.zdun@plans.com.pl,
Lis, R.
Wrocław University of Technology, robert.lis@pwr.wroc.pl,
Łabuzek, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.labuzek@pwr.wroc.pl,
Miklaszewska, R.
ENERGA Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., roza.m@onet.eu,
Miller, P.
Lublin University of Technology, p.miller@pollub.pl,
Wancerz, M.
Lublin University of Technology, m.wancerz@pollub.pl,
Pruski, P.
Silesian University of Technology, piotr.pruski@polsl.pl,
Paszek, S.
Silesian University of Technology, stefan.paszek@polsl.pl,
Spałek, D.
Politechnika Śląska, Dariusz.Spalek@polsl.pl,
Abstract : A synchronous generator with voltage controller is a system whose work describes the ordinary differential equation set for the equivalent circuits. For the nonlinear magnetic circuit of a synchronous generator (stator and rotor saturation) the differential set is nonlinear. The solution of such a problem needs to develop the appropriate model for numerical simulations of the generator. First of all, the generator model type e.g. (1,1), (2,2), (3,3) or other should be chosen. Furthermore, the equivalent parameters for the model of synchronous generator should be chosen. The nonlinearity of magnetic circuit leads to changes of some equivalent parameters and additional numerical computations. There is a numerical program developed in C++ for simulations of transients in order to investigate their sensitivity to generator nonlinearity (saturation effect) and equivalent parameters values. The described program (available at www.elektr.polsl.pl/dspalek/) enables to decide whether the nonlinearity for d/q axis should be taken into account and which equivalent parameter are of high importance. Subsequently, the presented model leads to conclusions on which parameters should influence significantly synchronous generator work in a power system.

Generator synchroniczny wraz z układem wzbudzenia jest obiektem, którego pracę opisuje układ równań różniczkowych zwyczajnych. Przy uwzględnieniu nasycania się obwodu magnetycznego maszyny synchronicznej układ równań różniczkowych jest nieliniowy. Rozwiązanie takiego układu równań różniczkowych wymaga zaproponowania schematu zastępczego dla potrzeb symulacji pracy generatora. Po pierwsze powinien zostać wybrany model generatora synchronicznego np. (1, 1), (2, 2), (3,3) lub inny. Następnie należy dobrać parametry dla obwodów zastępczych generatora. Uwzględnienie nieliniowości obwodu magnetycznego prowadzi do zmian parametrów zastępczych w funkcji prądów i prowadzi do dodatkowych obliczeń przy rozwiązywaniu układu równań różniczkowych. Opracowany został autorski program napisany w języku C++, który pozwala na symulację pracy stanów nieustalonych oraz ocenę wrażliwości otrzymywanych przebiegów na: nieliniowość obwodu i parametry schematu zastępczego. Omawiany symulator numeryczny (dostępny na stronie: www.elektr.polsl.pl/dspalek/) pozwala na szybką ocenę wrażliwości na dany parametr obwodu i nieliniowości w osi d/q, a w konsekwencji pozwala podejmować decyzje, czy należy dokonywać dokładniejszej identyfikacji parametrów modelu dla opisu pracy generatora w systemie energetycznym.

Keywords : generator synchroniczny, nieliniowy obwód magnetyczny, model symulacyjny, synchronous generator, nonlinear magnetic circuit, numerical model,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 4
Page : 144 – 157

Bibliography
: 1. Adkins B., Harley P.G., The general theory of alternating current machine, Chapman and Hall, London 1978.
2. Paszek W., Transient state of alternating current electric machines (Stany nieustalone maszyn elektrycznych prądu przemiennego), WNT 1984 (in Polish).
3. Latek W., Turbogenerators (Turbogeneratory), WNT 1973 (in Polish).
4. Janson Z. et al., ETEF 200C – Microprocessor excitation system for generator 200 MW (ETEF 200C – Mikroprocesorowy układ wzbudzenia generatora 200 MW), Energetyka 1997, pp. 199–204 (in Polish).
5. Sobczyk T.J., About the admissibility of introducing nonlinearity in two axis model of synchronous machines (O dopuszczalności uwzględnienia nieliniowości magnetycznej w dwuosiowym modelu maszyny synchronicznej), Proceedings of XXXI International Symposium on Electrical Machines, Gliwice – Ustroń 1995, pp. 13 4–137 (in Polish).
6. Berhausen S., Paszek S., Electromagnetic parameter estimation of synchronous generator with static exciter working in power system, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej “Elektryka” 2010 (215), Z. 3, pp. 75–91 (in Polish).
7. Berhausen S., Paszek S., Parameter estimation of the model of a synchronous generator working in multimachine power system, Przegląd Elektrotechniczny 2011, No. 8, pp. 192–197 (in Polish).
8. Boboń A., Paszek S., Pruski P., Use of power rejection tests for determining synchronous generator nonlinear model parameters, XII International Conference on Low Voltage Electrical Machines, LVEM ‘2012, Brno-Slapanice, 15–16 Oct. 2012.
9. Berhausen S., Boboń A., Paszek S., Estimation of turbogenerator electromagnetic parameters based on verified by measurements waveforms computed by the finite element method, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, No. 8/2010, pp. 16–21 (in Polish).
10. Mello F.P. de, Hannet L.N., Undrill J.M., Practical approaches to supplementary stabilising from accelerating power, IEEE Transaction, Vol. PAS-97, 1978, pp. 1515–1522.
11. Gładyś H., Matla H., Power station work in electro-energetical system (Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym), WNT 1999.
12. Klamka. J., Controlability of 2-D continuous-discrete linear systems, Materiały XVII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO ’94, Gliwice – Ustroń 1994, Vol. I, pp. 271–276 (in Polish).
13. Spałek D., Analysis of excitation system modified for power station generator, Proceedings of ICEM ’2000, Helsinki 2000, Vol. II, pp. 977–981.
14. Spałek D., Turbogenerator as a electromechanical converter – transient states, Sympozjum PPEE ’00, Wisła 2000, pp. 295–300.
15. Robak S., Hierarchic regulation of synchronous generator excitation voltage (Hierarchiczne sterowanie napięcia wzbudznia generatora synchronicznego), Archiwum Energetyki 2000, Vol. XXIX, No. 1–2, pp. 89–109.
16. Barbos J.-C. de, New optimal fuzzy-PID controller structure, Proceedings of ICEM ‘2002, Brugge 2000, p. 216 (CD-ROM).
17. Spałek D., Approach to synchronous generator with power system stabilizer described by difference-differential equations, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Jurata 2009, Vol. I, pp. 247–258.
18. Spałek D., Synchronous generator model sensitivity to parameters for transients approach, Aktualne problemy w elektroenergetyce, APE 2011, Vol. I, pp. 203–212.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Kowalak, R. ,Księżyk, K. ,Zdun, T. ,Lis, R. ,Łabuzek, M. ,Miklaszewska, R. ,Miller, P. ,Wancerz, M. ,Pruski, P. ,Paszek, S. ,Spałek, D. ,Spałek, D. , Synchronous Generator Model with Nonlinear Magnetic Circuit. Acta Energetica nr 4/2013
facebook