System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Abstrakty : Wiele jednostek chorobowych, np. złamanie, skręcenie czy zwichnięcie w obrębie kończyn dolnych wymaga odpowiednich ćwiczeń i rehabilitacji. W pracy przedstawiono system do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym, opisano zasadę działania, a także korzyści wynikające z jego stosowania. System przeznaczony jest do rehabilitacji narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz w zastosowaniach do odnowy biologicznej i w sporcie.

Many diseases such as fracture, sprain, or dislocation within the lower limbs require suitable training and rehabilitation. The paper presents system for interactive rehabilitation and diagnostics of dysfunction of lower limbs in the biokinematic closed chain, introduces the principle of operation and the advantages of its application. The system was designed for the rehabilitation of the motor organ in orthopedic, rheumatologic, neurologic and cardiac diseases. It is also applied in wellness and sport.

Słowa kluczowe : rehabilitacja, diagnostyka, kończyna dolna, biofeedback, rehabilitation, diagnostics, lower limb, biofeedback,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 80 – 82
Bibliografia : 1. Kwolka (red.): Rehabilitacja medyczna, vol. 2, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003.
2. A. Zembaty, M. Kokosz, K. Klukowski, T. Łoza, E. Saulicz, R. Plinta: Kinezyterapia, vol. i, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2002.
3. A. Zembaty (red.): Kinezyterapia, vol. 2, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2003.
4. J. Kiwerski: Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2005.
5. C. Mavroidis, J. Nikitczuk, B. Weinberg i in.: Smart portable rehabilitation devices, J Neuroeng Rehabil, vol. 2, 2005, s. 18.
6. J. Mrozowski, J. Awrejcewicz: Podstawy biomechaniki, Wyd. Pol., Łódź 2004.
7. Ch.L. Vaughan, B.L. Davis, J.C. О'Соnnor: Dynamics of human gait, Kiboho Publisher, CapeTown 1999.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. , System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook