System for cancer photodynamic detection

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : System fotodynamicznej detekcji nowotworów

Authors :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Gacek, A.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu,
Kawczyk-Krupka, A.
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Katedra i Oddział Kliczniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41- 922 Bytom,
Jankowski, B.
Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
Bednarkiewicz, A.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław,
Abstract : Dokonano krótkiego przeglądu metod diagnostyki i leczenia nowotworów. Przeprowadzono wstępne eksperymenty mające na celu weryfikację przydatności technik nowoczesnego obrazowania do diagnostyki nowotworów. W prostych eksperymentach wykorzystano mono-L-aspartyl chlorin eó. Zdefiniowano założenia i niezbędne wymagania stawiane systemowi detekcji.

A short review of cancer diagnostic and therapy methods was presented. The results of initial experiment to verify applicability of modern imaging and image processing techniques as a diagnostic tool for cancer visualisation were presented. In some simple experiments a mono-L-aspartyl chlorin e6 was used. Basic aspects of modern visualisation detection system were defined.

Keywords : detekcja fotodynamiczna, PDD, terapia fotodynamiczna, photodynamic detection, PDD, photodynamic therapy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 1-2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Dyszkiewicz, A. ,Dyszkiewicz, A. ,Gacek, A. ,Kawczyk-Krupka, A. ,Jankowski, B. ,Bednarkiewicz, A. ,Bednarkiewicz, A. , System fotodynamicznej detekcji nowotworów. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook