Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Autorzy :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Abstrakty : The paper presents basic information about photovoltaic cell operating principles and applied technologies. Statistical data that describes trends in photovoltaic generation development is reviewed. Information is analyzed that describes the sales of photovoltaic cells, increase in the installed capacity and development of the technology and prices. The paper comprehensively addresses the legal context of the development photovoltaics in Poland, starting from government plans for relevant programmes, and ending with an assessment of the most important regulations in EU and national law.

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zasad działania oraz stosowanych technologii ogniw fotowoltaicznych. Dokonano przeglądu danych statystycznych, opisujących tendencje rozwoju energetyki fotowoltaicznej. Przeanalizowano informacje opisujące sprzedaż ogniw fotowoltaicznych, przyrost mocy zainstalowanych, rozwój technologii oraz ceny. Artykuł obszernie porusza także kontekst prawny rozwoju fotowoltaiki w Polsce, wychodząc od rządowych zamierzeń programowych w tej mierze, na ocenie najważniejszych regulacji prawa wspólnotowego i krajowego kończąc.

Słowa kluczowe : energetyka fotowoltaiczna, ogniwo fotowoltaiczne, promieniowanie słoneczne, energia słoneczna, photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation, solar energy,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 2
Strony : 21 – 31
Bibliografia : 1. www.eurobserv-er.org.
2. Klugmann E., Klugmann-Radziemska E., Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków Solar heating and power supply systems in buildings, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2002.
3. Klugmann E., Klugmann-Radziemska E., Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii Photovoltaic cells and modules, and other non-conventional sources of energy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005.
DOI :
Cytuj : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. , Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland. Acta Energetica nr 2/2012
facebook