Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie immunomodulujące w leczeniu chorób skóry i leukoplakii jamy ustnej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie immunomodulujące w leczeniu chorób skóry i leukoplakii jamy ustnej

Autorzy :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Gacek, A.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu,
Kawczyk-Krupka, A.
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Katedra i Oddział Kliczniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41- 922 Bytom,
Abstrakty : Terapia fotodynamiczna (PDT) stanowi metodę miejscowego i wybiórczego niszczenia powierzchownych zmian nowotworowych skóry i śluzówki jamy ustnej. Działanie przeciwnowotworowe terapii fotodynamicznej opiera się na trzech mechanizmach. Pierwszym jest bezpośrednie działanie cytotoksyczne, drugim – okluzja naczyń krwionośnych i limfatycznych guza, a trzecim – wpływ na odpowiedź immunologiczną i zapalną organizmu. Celem pracy było określenie efektów leczenia fotodynamicznego 64 pacjentów leczonych z powodu rogowacenia słonecznego, raka podstawnokomórkowego, odmiany powierzchownej raka kolczystokomórkowego oraz leukoplakii jamy ustnej. Mechanizm działania immunomodulującego określano przez pomiar stężenia TNF-a (Tumor Necrosis Factor-a). Metodyka pracy oparta była na zastosowaniu miejscowej aplikacji prekursora fotouczulacza w postaci 10% ALA w kremie oraz wykorzystaniu źródła światła o długości fali 630 nm (lasera barwnikowego pompowanego laserem argonowym w dawce 100-200 J/cm2) celem leczenia fotodynamicznego. Pomiaru stężenia TNF-a dokonano metodą immunoenzymatyczną u 44 pacjentów. Całkowitą remisję po leczeniu fotodynamicznym uzyskano w 73% leczonych pacjentów ze zmianami chorobowymi skóry i leukoplakia jamy ustnej. Częściową remisję po leczeniu fotodynamicznym stwierdzono u 20% pacjentów, a brak odpowiedzi u 6%. W 21% przypadków stwierdzono nawrót choroby średnio po 6 miesiącach obserwacji. Badania immunoenzymatyczne wykazały znaczący spadek stężenia czynnika martwicy nowotworów (TNF-a).

Photodynamic therapy is a method for topical and selective destruction of superficial skin and oral mucosa malignancies. Anticancer effect of PDT is connected with three mechanisms. Firstly, with direct cytotoxic effect, secondly, with occlusion of blood and lymphatic vessels of the tumour, and finally with modulation of immune and inflammatory response. The aim of our study was to determine therapeutic response of PDT in 64 patients with keratosis actinica, basal cell carcinoma (BCC), superficial squamos cell carcinoma (SCC) and leucoplakia of oral mucosa. The mechanism of of PDT on the cell mediated immunity was assesed by measuring the concentration of TNF-a. Therapeutic method was based on interaction of topical using 10% ALA and light at 630 nm from an argon-pumped dye laser. light doses ranged from 100-200 J/cm2. Cell mediated immunity was assessed by measuring TNF-a concentration according to enzyme-linked immunosorbent assay in the blood of 44 patients. In patients with skin tumours and oral leucoplakia a complete remission was obtained in 73%, partial remission in 20% and no response was observed in 6% of patients. In 21% of treated patients a recurrence was observed during 6 months after the end of treatment. In our study we obtained significant decreases in TNF-a concentration.

Słowa kluczowe : PDT, nowotwór skóry, leukoplakia, PDT, skin malignancies, leucoplakia,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 7, nr 1-2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Dyszkiewicz, A. ,Dyszkiewicz, A. ,Gacek, A. ,Kawczyk-Krupka, A. , Terapia fotodynamiczna i jej znaczenie immunomodulujące w leczeniu chorób skóry i leukoplakii jamy ustnej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook