Therapy with interference currents and kinesitherapy in patients with rheumatoid arthritis of knee

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Terapia prądami interferencyjnymi w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów kolanowych

Authors :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Abstract : Fizjoterapia odgrywa dużą rolę w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Celem badań była ocena leczenia prądami interferencyjnymi, z jednoczesnym prowadzeniem ćwiczeń czynnych w odciążeniu stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że prądy interferencyjne w połączeniu z ćwiczeniami czynnymi w odciążeniu wpływają na obniżenie poziomu bólu oraz na zwiększenie zakresu ruchu w stawach.

Physiotherapy plays an important role in the treatment of rheumatoid arthritis. The aim of the study was to estimate the effects of therapy by means of interference currents with simultaneous exercises relieving knee joint in the patients suffering from rheumatoid arthritis. We found that this strategy reduced pain and results in the increased joints mobility.

Keywords : fizjoterapia, ból, reumatoidalne zapalnie stawów, physiotherapy, pain, rheumatoid arthritis,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Boerner, E. , Terapia prądami interferencyjnymi w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów kolanowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook