Terapia prądami interferencyjnymi w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów kolanowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Terapia prądami interferencyjnymi w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów kolanowych

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Abstrakty : Fizjoterapia odgrywa dużą rolę w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Celem badań była ocena leczenia prądami interferencyjnymi, z jednoczesnym prowadzeniem ćwiczeń czynnych w odciążeniu stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że prądy interferencyjne w połączeniu z ćwiczeniami czynnymi w odciążeniu wpływają na obniżenie poziomu bólu oraz na zwiększenie zakresu ruchu w stawach.

Physiotherapy plays an important role in the treatment of rheumatoid arthritis. The aim of the study was to estimate the effects of therapy by means of interference currents with simultaneous exercises relieving knee joint in the patients suffering from rheumatoid arthritis. We found that this strategy reduced pain and results in the increased joints mobility.

Słowa kluczowe : fizjoterapia, ból, reumatoidalne zapalnie stawów, physiotherapy, pain, rheumatoid arthritis,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. , Terapia prądami interferencyjnymi w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów kolanowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook