Termografia w badaniach kończyn koni sportowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Termografia w badaniach kończyn koni sportowych

Autorzy :
Giemza, Cz.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Soroko, M.
Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5A, 51-631 Wrocław, tel. +48 507 495 109, marysia@cieplej.pl,
Abstrakty : Analiza termograficzna może być przydatna w przewidywaniu wystąpienia kulawizny u koni sportowych. Zaletą tej diagnostyki jest możliwość diagnozowania stanu podklinicznego urazu przed wystąpieniem widocznych oznak klinicznych kulawizny. Głównym celem pracy była próba określenia przydatności termografii do monitorowania zdrowia kończyn koni. Zbadano 14 koni wyścigowych rasy szlachetna półkrew (sp) oraz 14 koni rasy arabskiej (oo). Badaniu poddano dolne partie kończyn, które monitorowano raz w tygodniu przez 6 tygodni. Porównywano różnice temperatur symetrycznych odcinków dolnej partii kończyn. Wyniki pomiarów analizowano za pomocą testu T-studenta. W badaniach wykazano, że 24 konie nie miały oznak kontuzji i kulawizny. Termogramy wykazały symetryczność rozkładu temperatur w dolnych partiach kończyn. Pozostałe 4 konie wykazały zwiększone ukrwienie w dolnej partii kończyn, które było prawdopodobnie związane z przeciążeniem lub z dawnymi kontuzjami. Wykazano, że termografia może być przydatna do pomiarów rozkładu temperatur w dolnej partii kończyny koni poddanych intensywnemu treningowi oraz w wykrywaniu i przewidywaniu potencjalnego stanu patologicznego lub przeciążeń dolnej partii kończyny.

Thermography may be used as an effective tool for lameness detection in sport horses. The main advantage of thermographic diagnosis is predicting lameness before clinical signs occur. The main objective of the study was to assess the usefullnes of thermography for trainers monitoring horse’s limbs. The study was conducted on 14 Polish Halfbred (sp) and 14 Arabian (oo) racing horses. Thermographic images of lower part of the limbs once per week for 6 weeks, were recorded. The temperature differences between symmetric parts of limbs were compared. For the analysis a Student’s t test, was applied. It was demonstrated that in 24 horses no changes occured, and no lameness or associated problems, were reported. One of the remaining four horses demonstrated the front limb overload, possibly associated with past injuries. Thermography assessment may be helpfull for monitoring an intensive training of horses.

Słowa kluczowe : termografia, konie, kulawizna, dolne partie kończyn, thermography, horses, lameness, lower limb injury,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 2
Strony : 104 – 109
Bibliografia : 1. G.P. Evans, J.C. Behiri, L.C. Vaughan, W. Bonfield: The response of equine cortical bone to loading at strains rates experienced in vivo by the galloping horse, Equine Veterinary Journal, vol. 24, 1992, s. 125-128.
2. T.A. Turner, J. Pansch, J.H Wilson: Thermographic assessment of racing thoroughbreds, Proceeding of the American Association of Equine Practitioners, vol. 47, 2001, s. 344-346.
3. J.G. Peloso, G.D. Mundy, N.D. Cohen: Prevalence of, and factors associated with, musculoskeletal racing injuries of thoroughbreds, The Journal of the American Medical Association, vol. 204(4), 1994, s. 620-626.
4. L.-E. Magnusson, B. Thafvelin: Studies on the conformation and related traits of the standardbred trotters in Sweden, Article first published. online: 26 april 2010, DOI: 10.1111/j.1439-0388.1990.tb00019.x.
DOI :
Cytuj : Giemza, Cz. ,Łukowicz, M. ,Soroko, M. , Termografia w badaniach kończyn koni sportowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 2/2011
facebook