Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych

Autorzy :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Urbanowska, J.
Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 36 16, p.zalewski@cm.umk.pl,
Abstrakty : Sauna sucha (fińska) jest zabiegiem ciepłoleczniczym, stosowanym powszechnie od wielu lat na całym świecie. Celem pracy było przedstawienie wstępnych wyników badań w zakresie termowizyjnej analizy wpływu zabiegu sauny suchej na dynamikę zmian temperatury w obrębie wybranych obszarów powierzchni ciała. Powierzchniowy efekt ogrzania organizmu na skutek zabiegu w suchej saunie (fińskiej) jest różny w różnych miejscach na ciele pacjenta. W pracy wykazano, że w badanych obszarach ciała już po 40 minutach od zabiegu w saunie obserwowano powrót do zakresu temperatur zarejestrowanych przed zabiegiem.

Finnish sauna offers a thermotherapy treatment, well known worldwide. The aim of the study was to present the preliminary report concerning the influence of Finnish sauna on skin body temperature changes. The thermovision analysis revealed the statistically significant differences between mean temperatures after application of sauna. Thermovision examination confirmed that 40 minutes after sauna, the body temperature, returned to the initial value.

Słowa kluczowe : sauna sucha, termowizja, temperatura skóry, finnish sauna, thermovision, skin temperature,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 1
Strony : 36 – 43
Bibliografia : 1. A. Sawicka, T. Brzostek, R. Kowalski: Wpływ kąpieli w saunie na układ sercowo-naczyniowy, Rehabilitacja Medyczna, vol. 11(1), 2007, s. 23-30.
2. D. Czarnowski, J. Górski: Wydalanie związków azotowych z potem w czasie przebywania w saunie, Polski Tygodnik Lekarski, vol. 46(8-10), 1991, s. 186-187.
3. W. Andrzejewski, K. Kassolik, S. Kalbarczyk, J. Mądrzak: Wpływ sauny na zmienność rytmu zatokowego serca, Medycyna Sportowa, vol. 20(6), 2004, s. 284-288.
4. K. Gieremek, K. Kwaśny, M. Białek: Przebieg wybranych prób psychoruchowych i towarzyszących im zmian częstości akcji serca u osób korzystających z łaźni fińskiej (sauny), Postępy Rehabilitacji, vol. 8(1), 1994, s. 297-303.
5. H. Adamczyk-Bujniewicz, J. Kubacki, K. Kwaśny, H. Knapik: Ogólne zależności funkcjonalne wymagane w kształtowaniu zespołów saunowych w obiektach użyteczności publicznej, Fizjoterapia Polska, vol. 3(1), 2003, s. 85-90.
6. J. Zuber, A. Jung: Metody termograficzne w diagnostyce medycznej, BAMAR, Warszawa 1997.
7. I. Hołowacz, H. Podbielska, P. Hurnik i in.: Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informática Medica, vol. 6,2000, s. 35-45.
8. B.F. Jones, P. Plassmann: Digital Infrared Thermal Imaging of Human Skin, IEEE Engineering in Medicine and Biology, 21 Nov-Dec, 2002, s. 41-48.
9. C.I. Wright, C.I. Kroner, R. Draijer: Non-invasive methods and stimuli for evaluating the skin's microcirculation, Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, vol. 54,2006, s. 1-25.
10. B.F. Jones, P. Plassmann: Digital Infrared Thermal Imaging of Human Skin, IEEE Engineering in Medicine and Biology, 21 Nov-Dec, 2002, s. 41-48.
11. N. Zaproudina, V. Varmavuo, O. Airaksinen i in.: Reproducibility of infrared thermography measurements in healthy individuals, Physiological Measurements, vol. 29, 2008, s. 515-524.
12. B.G. Vainer: FPA-based infrared thermography as applied to the study of cutaneous perspiration and stimulated vascular response in humans, Physics in Medicine and Biology, vol. 50,2005, s. R63-R94.
13. K. Kukkonen-Hariula, K. Kauppinen: Health effects and risks of sauna bathing, International Journal of Circumpolar Health, vol.65(3), 2006, s. 195-205.
14. M.L. Hannuksela, S. Ellahham: Benefits and risks of sauna bathing, The American Journal of Medicine, vol. 110(2), 2001, s. 118-126.
DOI :
Cytuj : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Urbanowska, J. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. , Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook