Thermovision evaluation of temperature distribution changes after the hot-stone massage of the upper back

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Socha, A.
Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorska Akademia Medyczna, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 (0) 91 466 16 73, zpropst@sci.pam.szczecin.pl,
Witoś, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 75, halina.podbielska@awf.wroc.pl,
Abstract : Badaniami objęto grupę piętnastu kobiet, prowadzących siedzący tryb pracy, w średnim wieku 31 lat (odchylenie standardowe 10, 24). Wykonano, w odstępie tygodnia, serię trzech masaży relaksacyjnych gorącymi kamieniami okolicy grzbietu. Przed i po każdym zabiegu rejestrowano rozkład temperatury kamerą termowizyjną (ThermoVision A20 M, FLIR System). Na podstawie badań termowizyjnych i po analizie przeprowadzonej ankiety stwierdzono, że temperatura powierzchni pleców osób badanych wzrastała po każdym masażu. Co za tym idzie, obniżyło się napięcie mięśni grzbietu. Po serii masażu dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa i obręczy barkowej zmniejszyły się. Również ogólny stan psychiczny osób badanych uległ poprawie.

Fifteen female volunteers, working in sitting position, with average age of 31 (stand. dev. 10,24) were subjected to the hot stones therapy. The series of 3 massages were performed every other week. The temperature distribution of the upper back before and after each hot stones massage was evaluated by means of thermal camera (ThermoVision A20 M, FLIR System). The special questionnaire was elaborated and analyzed, as well. After the analysis it was stated that the hot stones massage caused the decrease of the pain in the upper back, as well as resulted in the lowering of the muscles tension. Thus, the psychical state of the subjects improved, as well

Keywords : masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami, badania termowizyjne, hot stones massage, thermal imaging,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 239 – 243

Bibliography
: 1. http://hotstonexharliaxom/history-of-the-hot-stone-massage/
2. http://www.selfgrowth.com/experts/mary_nelson.html#contact
3. L. Magiera: Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej, Wyd. Bio-Styl, 2007.
4. E. Bartelmus: Masaż ciepłymi kamieniami u zdrowych noworodków i niemowląt, Rehabilitacja w Praktyce, nr 4,2008, s. 43-44.
5. Mała rewolucja w termowizji, Informacja firmy Flir Systems, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14,2008, s. 146.
6. F. Ring, A. Jung, J. Zuber: New opportunities for injrared thermography in medicine, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15,2009, s. 28-30.
7. J. Anwajler, K. Dudek: Ocena aktywności wybranej grupy mięsni na podstawie pomiaru zmian temperatury powierzchni ciała, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 20-22.
8. K. Ammer: Injrared thermal imaging for the diagnosis of ostemrthritis, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12,2006, s. 6-7.
9. D.D. Pascoe, E. Strecker, B. Foste, R. C. Purohit: Regional human skin temperatures after caffeine ingestion, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12,2006, s. 14-15.
10. R.E Smith., A. Hasani, M. Dziadzio, KJ. Howell: Perioperative patent warming: a thermographic eualuation of two systems, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 19-20.
11. K. Wojaczyńska-Stanek, E. Marszal, A. Krzemień-Gabriel, J. Mniszek, M. Sitek-Gola: Monitorowanie termowizyjne terapii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci leczonych antybiotykami oraz laserem bwstymulacyjnym, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 10,2004, s. 75-82.
12. J. Bauer, P Hurnik, J. Zdziarski, W. Mielczarek, A. Skrzek, H. Podbielska, Z. Zagrobelny: Zastosowanie termowizji w ocenie skutków krioterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3,133-140,1997.
13. I. Hołowacz, H. Podbielska, P Hurnik, W. Mielczarek, J. Zdziarski: Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur, w: Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa, Z. Zagrobelny (red), Uiban&Partner, 2003, s. 69-84.
14. J. Bauer, J. Mazurkiewicz, H. Podbielska: Therrnouision in biometrics – face recognition based on thermal imaging, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12,2006, s. 85-88.
15. J. Kobei, A. Suchwałko, H. Podbielska: Application of thermal imaging for human face recognition, Opt. Appl, vol. 32(4), 2002, s. 653-664.
16. M. Szubzda, U. Kaźmierczak, W Hagner, M. Dzierżanowski: Wpływ masażu leczniczego na poprawę ruchomości i zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, Fizjoterapia Polska vol. 7(2), 2007, s. 165-170.
17. W. Andrzejewski, T. Witkowski, K. Kassolik: Masaż medyczny w przewlekłych zespołach bólowych układu ruchu a zmienność rytmu serca oceniona w 24-godzinnym zapisie EKG metodą Holtera, Fizjoterapia, vol.ll,2003,s. 23-26.
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Socha, A. ,Witoś, M. ,Witoś, M. , Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook