Testing methods of power swing blocking functions of distance protection relays

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Testing methods of power swing blocking functions of distance protection relays

Autorzy :
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering in Warsaw, marcin.lizer@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Łosiński, M.
Żarnowiec Hydro Power Plant, m.losinski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Machowski, J.
Warsaw University of Technology, jan.machowski@ee.pw.edu.pl,
Smolarczyk, A.
Warsaw University of Technology, Adam.Smolarczyk@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : The paper describes testing of distance protection relays’ power swing blocking functions (schemes). Basic and extended scopes of tests are proposed for power swing blocking functions. Test systems are proposed, and test modules of microprocessor tester software are described, which can be used for testing power swing blocking functions.

W artykule opisano sposoby badania blokad kołysaniowych zabezpieczeń odległościowych. Zaproponowano badania, jakim powinny podlegać blokady kołysaniowe w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Przedstawiono propozycje układów testowych oraz opisano moduły testowe oprogramowania testera mikroprocesorowego, które mogą zostać wykorzystane do badania blokad kołysaniowych.

Słowa kluczowe : system elektroenergetyczny, kołysania mocy, blokady kołysaniowe, badanie przekaźników elektroenergetycznych, power system, power swings, power swing blocking functions, protection relays testing,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 4
Strony : 124 – 140
Bibliografia : 1. Machowski J., Smolarczyk A., Brzeszczak L., Opracowanie zasad nastaw blokad przeciwkołysaniowych zabezpieczeń pod kątem odbudowy systemu Setting principles for protection relay's power swing blocking functions with a view to system recovery, Power Engineering Institute of Warsaw University of Technology, research and development study commissioned by PSE-Operator SA, Agreement No. SR/RB/IS/008/05, Warsaw 2005.
2. Smolarczyk A., Nowe metody selektywnego rozróżniania kołysań mocy od zwarć oporowych, rozwijających się i innych złożonych zakłóceń zapewniające niezawodną pracę zabezpieczeń odległościowych New methods of selective distinguishing between power swings and resistance, developing, and other complex disturbances to ensure reliable distance protection relay operation, The Ministry’s of Science and Higher Education own research project N N511 358234, Warsaw 2008–2010.
3. Smolarczyk A , Blokady przeciwkołysaniowe stosowane w zabez pieczeniach odległościowych Power swing blocking functions of dis tance protection relays, Wiadomości Elektrotechniczne, issue 10/2010.
4. Smolarczyk A., Blokady przeciwkołysaniowe stosowane w zabez pieczeniach odległościowych Power swing blocking functions of distance protection relays, XV International Scientifi c Conference – APE’11, Jurata 8–10 June 2011, vol. 2, pp. 13–22.
5. Smolarczyk A., Sytuacje i czynniki mogące powodować nieprawidłowe działanie blokad przeciwkołysaniowych Situations and factors that may cause inappropriate performance of the power swing blocking functions, Wiadomości Elektrotechniczne 2010, issue 11, pp. 7–12.
6. CIGRE, Analysis and guidelines for testing numerical protection schemes, CIGRE Report No. 159, Working Group 34.10, August 2000.
7. Smolarczyk A., Badanie przekaźników elektroenergetycznych Power relay testing, Przegląd Elektrotechniczny 2004, issue 11.
8. Smolarczyk A., Metody testowania przekaźników elektroen ergetycznych Power relay testing methods, Automatyka Elektroenergetyczna 2004, issue 2, pp. 22–29.
9. Steinhauser F., Testing of the power swing blocking in distance relays, OMICRON User Meeting 2000, Munich 2000.
10. Meinhardt P., Testing approaches for the power swing blocking function, International Protection Testing Symposium, OMICRON electronics, Vienna 2009.
11. OMICRON electronics: Software description: Test Universe v.2.30, online, 2010 http://www.omicron.at/.
12. Manitoba HVDC Research Centre Inc., Information on PSCAD/EMTDC v.4.2.1 software, online, 2012 http://www.pscad.com/.
DOI :
Cytuj : Jaskólski, M. ,Lizer, M. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Łosiński, M. ,Klucznik, J. ,Machowski, J. ,Smolarczyk, A. , Testing methods of power swing blocking functions of distance protection relays. Acta Energetica nr 4/2012
facebook