The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Abstrakty : The paper describes schemes of modern digital protection automation devices using Ethernet technology as the main medium of exchange of information, which allows building a communication architecture for a power system, using all aspects of the IEC 61850 standard.

W artykule opisano konstrukcje nowoczesnych urządzeń cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej, wykorzystujących technologie Ethernet jako główne medium wymiany informacji. Pozwala to na zbudowanie architektury komunikacyjnej systemu elektroenergetycznego, wykorzystującej wszystkie aspekty standardu IEC 61850.

Słowa kluczowe : zabezpieczenia cyfrowe, IEC 61850, urządzenia automatyki elektroenergetycznej, IED, IEC 61850, protection automation devices,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 40 – 58
Bibliografia : 1. Kowalik R., Sieci komputerowe jako podstawa funkcjonowania następnej generacji urządzeń automatyki elektroenergetycznej Computer networks as the basis for the operation of the next generation of automation devices, KBN project No. 4T10B07122, Warszawa 2005.
2. Kowalik R., Januszewski M., Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC61850 protocol, Przegląd Elektrotechniczny 2009, No. 6 (in English) pp. 195–201.
3. Kowalik R., Januszewski M., Gontarz K., final report of project No. 0492/R/T02/2007/03 Intranetowe urządzenie automatyki elektroenergetycznej nowej generacji Intranet-enabled new generation electrical power system automation device, Warszawa 2010.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. , The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook