Journal : Acta Geologica Polonica
Article : The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland); historical and geological data

Authors :
Wójcik, K.
Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-864 Warsaw, Poland, krystian.wojcik@pgi.gov.pl,
Matyszkiewicz, J.
AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, jamat@geol.agh.edu.pl,
Kochman, A.
AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, kochman@geol.agh.edu.pl,
Rzepa, G.
AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, grzesio@geol.agh.edu.pl,
Gołębiowska, B.
AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, goleb@uci.agh.edu.pl,
Krajewski, M.
AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków, kramar@geolog.geol.agh.edu.pl,
Gaidzik, K.
University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences, ul. Będzińska 60; 41-200 Sosnowiec, Poland, krzysztof.gaidzik@us.edu.pl,
Żaba, J.
University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences, ul. Będzińska 60; 41-200 Sosnowiec, Poland, jerzy.zaba@gmail.com,
Worobiec, G.
Department of Palaeobotany, W. Szafer Institute of Botany PAS, Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Poland, g.worobiec@botany.pl,
Jach, R.
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, PL-30-063 Kraków, Poland, renata.jach@uj.edu.pl,
Machaniec, E.
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, PL-30-063 Kraków, Poland, elzbieta.machaniec@uj.edu.pl,
Uchman, A.
Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, PL-30-063 Kraków, Poland, alfred.uchman@uj.edu.pl,
Worobiec, E.
Department of Palaeobotany, W. Szafer Institute of Botany PAS, Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Poland, e.worobiec@botany.pl,
Al-Amri, A. M.
Department of Geology & Geophysics, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, amsamri@ksu.edu.sa,
Alexandrowicz, W. P.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, Chair of General Geology and Geotourism, Al Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, wpalex@geol.agh.edu.pl,
Stankowski, W. T. J.
Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Maków Polnych 16 Str., PL-61-606 Poznań, Poland, stawgeo@amu.edu.pl,
Abstract : Direct and indirect evidence of falls of extraterrestrial matter in west-central Poland (Great Poland Lowland) is proved historically and environmentally. The chronological list of such events has historical (documents, medieval paintings, newspaper reports), geological and morphological documentation. The most important are the environmental sites of Morasko/Oborniki, Przełazy and Jankowo Dolne, where metallic meteorites were recognized. These meteorite falls represent a series of cosmic events: the Morasko fall was c. 5000 years BP, the Przełazy fall was c. 10000 years BP, and the age of the Jankowo Dolne fall is not fully documented.

Keywords : meteoryt, chronologia, Nizina Wielkopolska, meteorite chronology, Great Poland Lowland,
Publishing house : Faculty of Geology of the University of Warsaw
Publication date : 2015
Number : Vol. 65, no. 2
Page : 263 – 268

Bibliography
: 1. Bartoschewitz, R. and Szettel, B. 2001. Tabarz – A Fragment of the Morasko Strewn Field? Meteoritics and Planetary Science, 36, A15–A16.
2. Brzustowicz, G.J. 2001. Did Cistercians from Bierzwinek see the Meteorite? Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 8, 317–320. In Polish
3. Czajka, W. 2013a. Bolid Wielkopolski, Okoliczności spadku meteorytu Morasko, 96 pp. Biblioteka Meteorytyki; Warszawa.
4. Czajka, W. 2013b. Bolid wielkopolski w kulturze materialnej Nowej Marchii. Stowarzyszenie historyczno-kulturalne “Terra incognita” w Chojnie. Rocznik Chojeński, 5, 257–273
5. Hurnik, H. (Ed). 1976. Meteorite Morasko and region of its fall. Wydawnictwa Naukowe UAM, 64 pp. Poznań.
6. Karczewski, A. 1976. Morphology and lithology of closed depressions area located on the northern slope of Morasko Hill neat Poznań, in Hurnik 2076 (Ed.), 7–19 pp
7. Karwowski, Ł. 2004. Jankowo Dolne – new Polish Meteorite. 3rd Meteorite Conference, Abstract volume, Poznań 25–26 September 2004, pp. 24–29. In Polish
8. Karwowski, Ł. and Brzustowicz, G.J. 2009. Medieval rain of Meteorites – Strzelca Krajeńskie. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 1, 59–66. In Polish
9. Muszyński, A., Kryza, R., Karwowski, Ł., Pilski, A.S. and Muszyńska, J. (Eds) 2012. Morasko, the largest iron meteorite shower in Central Europe. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 28, 109 pp. Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2012, Poznań. In Polish
10. Nowak, M. and Muszyński, A. 2012. Oborniki (Wagowo) 2012 possible meteorite fall – preliminary study. Mineralogia Special Papers, 40, 46–48.
11. Nowak, M., Gołębiewska, J., Muszyński, A. and Wnuk, E. 2013. Oborniki (Wargowo) 2012 possible space debris fall. Meteorides 2013, 26–30 August 2013, Poznań, Poland, Conference Program and Abstracts, no. 045
12. Ołtuszewski, W. 1957. The initial forest cower of Wielkopolski National Park in Osowa Góra nar Poznań. PTPN, Wydz. Mat.-Przyr., Prace Monograficzne nad Przyrodą WPN pod Poznaniem, III, 1, Poznań, 93 pp. In Polish
13. Pilski, A.S. and Walton, W. 1999. Morasko – the largest European iron meteorite shower. Meteorite, pp. 27–28.
14. Pokrzywniki, J. 1956. Les Meteorites Polonaises. Acta Geophysica Polonica, 4, 21–32.
15. Pokrzywniki, J. 1957. The new Morasko’s Meteorites. Urania, 28, 231–235. In Polish
16. Pokrzywniki, J. 1964. I-Polish Meteorites, II-Catalogue of Polish Meteorites. Studia Geologica Polonica, 15, 176 pp.
17. Stankowski, W. 2010. Morasko Meteorite, a curiosity of the Poznań region. Seria Geologia 19, 94 pp. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Poznań. In Polish 3rd edition
18. Stankowski, W.T.J. and Uścinowicz, G. 2011. The age of the Przełązy (Seeläsgen) meteorite fall in the light of metallic spherule content. Acta Geologica Polonica, 61, 115–124.
19. Stankowski, W.T.J. and Bluszcz, A. 2012. Luminescence dating as comparative data to radiocarbon age estimations of Morasko spherical depressions. Radiometric dating, Michalska-Nawrocka, D. (Ed.), pp. 115–126 pp. INTECHOPEN.COM.
20. Stankowski, W.T.J., Fedorowicz, St., Michalska, D., Poręba, R. and Szyszka, M. (in press). Luminescent indicators of melt-weathering meteorite crust as indicator of impact reset time.
21. Tobolski, K. 1976. Palynological investigations of bottom sediments in closed depressions in Hurnik’s (Ed.), pp. 21–26.
22. Tobolski, K. (Ed.) 1991. The palynological and biostratigraphical study of Lednicki Environmental Park. Biblioteka studiów Lednickich. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, pp. 11–34. Wydawnictwa Naukowe UAM; Poznań.
DOI :
Qute : Wójcik, K. ,Matyszkiewicz, J. ,Kochman, A. ,Rzepa, G. ,Gołębiowska, B. ,Krajewski, M. ,Gaidzik, K. ,Żaba, J. ,Worobiec, G. ,Jach, R. ,Machaniec, E. ,Uchman, A. ,Worobiec, E. ,Al-Amri, A. M. ,Alexandrowicz, W. P. ,Stankowski, W. T. J. ,Stankowski, W. T. J. , The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland); historical and geological data. Acta Geologica Polonica Vol. 65, no. 2/2015
facebook