The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Panasiewicz, M.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Sobczak, P.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Mazur, J.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, jacek.mazur@up.lublin.pl,
Zawiślak, K.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Nadulski, R.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Rzeźnik, W.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, w.rzeznik@itep.edu.pl,
Mielcarek, P.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Computer Sciences, University of Agriculture in Krakow,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz,
Caban, J.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Szwedziak, K.
Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, k.szwedziak@po.opole.pl,
Wojtkiewicz, K.
Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole,
Abstrakty : In the paper, an attempt towards morphological analysis implementation into grain physical features extraction, with the use of APR software, has been presented. The main objective of the research is to determine the physical characteristics of wheat grains in order to assess the automatic grain quality review. Photographic macro images of wheat grains were taken for the purpose of this study, and then they were processed using the APR application. Properly prepared graphic material has been subjected to segmentation and morphological analysis. Parameters derived from morphological analysis are presented synthetically and form the basis for further research focused on statistical analysis.

W artykule opisano próbę zastosowania metody analizy morfologicznej do określenia cech fizycznych ziarniaka pszenicy przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej APR. Głównym celem badań jest określenie cech fizycznych ziarniaków pszenicy pozwalających na ocenę jakościową ziarna w procedurze automatycznej. W ramach badań wykonano zdjęcia fotograficzne makro ziarniaków pszenicy, które następnie poddano przetwarzaniu przy użyciu aplikacji APR. Odpowiednio przygotowany materiał graficzny poddany został segmentacji i analizie morfologicznej. Parametry uzyskane z analizy morfologicznej zostały przedstawione w ujęciu syntetycznym i stanowią podstawę dalszych badań na gruncie analizy statystycznej.

Słowa kluczowe : komputerowa analiza obrazu, aplikacja komputerowa APR, analiza morfologiczna, ziarno konsumpcyjne, cechy fizyczne, APR software, morphological analysis, consumption grain, physical grain features, grain purity, computer image analysis,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 109 – 118
Bibliografia : Krótkiewicz, M., Wojtkiewicz, K. (2009). Morphological Analysis of Binary Scene in APR Integrated Environment. In Computer Recognition Systems 3. pp. 135-141. Obtained from: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-93905-4_17.
Russ, J., Woods, R. (1995). The image processing handbook. Journal of Computer Assisted Tomography. Obtained from: http://journals.lww.com/jcat/Abstract/1995/11000/The_Image_Processing_Handbook_2nd_Ed.26.aspx Accessed March 12, 2015.
Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R. (2014). Image processing, analysis, and machine vision. Obtained from: https://www.google.com/books?hl=pl&lr=&id=QePKAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq= image+processing&ots=95jE37C9EZ&sig=uAebUxjQBkFhCvNnWiy2Q8LSkas Accessed March 12, 2015.
Szwedziak, K., Krótkiewicz, M. (2006). Stanowisko do komputerowej analizy jakości produktów rolno-spożywczych. Inżynieria Rolnicz, 13(88), 429-435.
Tadeusiewicz, R., Korohoda, P., (1997). Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. Obtained from: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/ komputerowa_analiza.pdf.
Tukiendorf, M., Szwedziak, K., Sobkowicz, J. (2006). Określenie czystości ziarna konsumpcyjnego za pomocą komputerowej analizy obrazu. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 519-525.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. ,Panasiewicz, M. ,Sobczak, P. ,Mazur, J. ,Zawiślak, K. ,Nadulski, R. ,Rzeźnik, W. ,Mielcarek, P. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Marczuk, A. ,Kuboń, M. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Gałuszko, K. ,Caban, J. ,Szwedziak, K. ,Wojtkiewicz, K. , The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook