Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Abstrakty : Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection should be back-up protected. As back-up protection devices, overcurrent circuit breakers are used. The maximum let-through energy and let-through current of the overcurrent devices were evaluated under laboratory conditions. The thermal and electrodynamic risk of residual current devices was analyzed.

Powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego wymagają dobezpieczenia. Jako urządzenia dobezpieczające stosuje się m.in. wyłączniki nadprądowe instalacyjne. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania tych wyłączników oraz omówili zagrożenia, które mogą wystąpić przy dobezpieczaniu wyłączników różnicowoprądowych wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi.

Słowa kluczowe : zabezpieczenia różnicowoprądowe, prądy zwarciowe, dobezpieczenie, residual current devices, short-circuit currents, back-up protection,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 67 – 78
Bibliografia : 1. PN-EN 61008-1:2007P Residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB) – Part 1: General rules.
2. IEC TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices. 2nd edition.
3. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka Electrical and communication installations. Fitter and electrical engineer manual, Verlag Dashofer, Part 5. Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych Protective devices in electrical installations, Warsaw 2005.
4. Musiał E., Czapp S., Wyłączniki ochronne rożnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka wspołczesnych konstrukcji Residual current operated circuit breakers. Review and description of state of the art. designs (2), Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych 2008, No. 109, pp. 3–44.
5. PN-HD 60269-2:2010E Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application). Examples of standardized systems of fuses A to J.
6. Supplementary Protectors/Miniature Circuit Breakers. Technical Data Catalog, Numbers 1492-SP Series C, Rockwell Automation Publication 1492-TC010D-EN-P – April 2011.
7. Czapp S., Kowalak D., Borowski K., Narażenia cieplne i elektrodynamiczne wyłącznikow rożnicowoprądowych przy ich dobezpieczaniu wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi, Referat konferencyjny Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers, Conference paper, XVI International Conference „Present-Day Problems of Power Engineering” APE’13, Jurata 12–14.06.2013, in: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2013, No 33 The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, s. 115–118.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. , Thermal and Electrodynamic Risk of Residual Current Devices in the Case of Back-Up Protection by Overcurrent Circuit Breakers. Acta Energetica nr 4/2014
facebook