Transillumination as a diagnostic method of inflammatory changes in joint tissues

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Transiluminacja jako metoda diagnostyczna w stanach zapalnych tkanek okołostawowych

Authors :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Abstract : W pracy omówiono możliwości diagnostyczne prześwietlenia tkanek promieniowaniem niejonizującym. Najczęściej stosowane jest światło widzialne lub podczerwone. Metoda ta, zwana transiluminacja, znana jest od ponad dwóch wieków. W przeszłości była jednak stosowana sporadycznie. Dzisiejsze możliwości techniczne, w tym rozwój optoelektroniki, któremu zawdzięczamy zarówno nowe źródła światła, jak i układy rejestrujące, powodują, że znowu zwrócono uwagę na nieinwazyjne i niejonizujące metody diagnostyczne.

The possibility of tissue diagnosis by non-ionizing radiation, by means of transillumination in visible or infrared light, is discussed. This method known for more than two centuries is not fully exploited, yet. The developments in optoelectronics, resulting in new light sources and detectors, caused that this method again may be interesting for medical diagnosis.

Keywords : transiluminacja, zapalenie tkanek, transillumination, tissue inflammation,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Boerner, E. ,Boerner, E. , Transiluminacja jako metoda diagnostyczna w stanach zapalnych tkanek okołostawowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook