Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Trendy w rozwoju nowych biomateriaów dla kardiologii interwencyjnej

Authors :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Ring, F.
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, tel. +48 (0) 22 6817-236, ajung@wim.mil.pl,
Łukowicz, M.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Karpowicz, J.
Pracowania Zagrożeń Elektomagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska, 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Bachorz, M.
Instytut Techniki i Aparatury medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, michal.bachorz@itam.zabrze.pl,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, teł. +48 (0) 71 784 13 41, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Kowal, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. tel. +48 (0) 71 320 28 25, katarzyna.kowal@pwr.wroc.pl,
Abstract : Powikłania związane z chorobą miażdżycową są istotnym problemem kardiologii i kardiochirurgii. W walce z reste-nozą obiecujące są wyniki stosowania stentów uwalniających leki (DES – Drug Eluting Stents) lub stentów biode-gradowalnych. Niedawno opublikowane wyniki badań dotyczą też balonów powlekanymi lekami. W przypadku pojawienia się restenozy proponuje się wprowadzenie balonika, w celu zapewnienia kontaktu między tkanką a lekiem, którym powleczony jest balon (DEB – Drug Eluting Balloons). Z drugiej strony, coraz więcej funduszy, m.in. unijnych, przeznaczanych jest na rozwijanie technologii wytwarzania nowych biomateriałów. W jednym z takich projektów uczestniczą uczelnie wyższe z Wrocławia oraz firma produkująca stenty – Balton.

Complications connected with atherosclerosis are still major problems in cardiology and cardiosurgery. One of the promising options in combating restenosis are Drug Eluting Stents (DES) and stents madę of biodegradable mate-rials. Recently published results deal with drug-coated balloons (DEB – Drug Eluting Balloons). It is proposed to insert catheter with drug eluting balloon in case of restenosis. So thus, the contact between the tissue and medica-ment entrapped in the balloon coating, is ensured. On the other hand, one of the newest trend is in materiał science, where the projects devoted to the new biomaterials are supported, among others by European Commission. In one of such projects, Polish Universities from Wrocław and company Balton producing stents, are engaded.

Keywords : biomateriały, stenty, biomaterials, stents,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 1
Page : 61 – 62

Bibliography
: 1. World Health Organization: http://www.who.int/
2. P. Serruys, P. de Jaegere, F. Kiemeneij i in.: A comparison of balloon-expandable-stent implantation with balloon angioplasty in patients with coronary artery disease. Benestent Study Group, N Engl J Med., vol. 331, 1994, s. 489-95.
3. D. Fischman, M. Leon, D. Bairn i in.: A randomized comparison of coronary-stent placement and balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease. Stent Restenosis Study Investigators, N Engl J Med. vol. 331, 1994, s. 496-501.
4. B. Scheller: Treatment ofin-stent restenosis by a paclitaxel coted balloon catheter, PACCOCATH ISR II Trial, American Heart Association 2006 Scientific Sessions, November 13, 2006; Chicago, IL.
5. Informacja o produktach: http://www.eurocor.de/pro-ducts/dior/product-information
6. B. Scheller, U. Speck, Rozwiązania i perspektywy na przyszłość – potencjalne rozwiązania aktualnego problemu: balon powlekany, Eurolntervention Supplement, vol. 4, Supplement C, C63 – C66.
7. B.Scheller, C. Hehrlein i in.: Leczenie restenozy wieńcowej w stencie za pomocą cewnika balonowego powlekanego pakli-takselem, N Eng J Med., vol. 355, 2006, s. 2113-2124.
8. Scienific Program Online: http://spo.escardio.org/esli-des/view.aspx?eevtid=24&id=2076
DOI :
Qute : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. ,Ring, F. ,Łukowicz, M. ,Karpowicz, J. ,Bachorz, M. ,Syrycki, M. ,Kowal, K. ,Kowal, K. , Trendy w rozwoju nowych biomateriaów dla kardiologii interwencyjnej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook