Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe

Autorzy :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Korzewski, J.
Oddział Psychoterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków, lei. +48 (12) 615 17 00, jerzykorz@wp.pl,
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (0) 94 354 46 20, : sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Abstrakty : Aktywność fizyczna często determinowana jest stylem życia, jednak coraz więcej osób szuka nowych form aktywności. W pracy dokonano oceny wybranych parametrów krąże-niowo-oddechowych jako reakcji na trening aerobowy, o lekkiej intensywności i długim czasie trwania (powyżej 30 min), przeprowadzony na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych Slender-Life. Badaniami objęto 50-osobową grupę pacjentów poddanych leczeniu sanatoryjnemu w Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu. Podczas 19-dniowego cyklu treningowego pacjenci zostali poddani 3-krotnemu badaniu wybranych parametrów krążeniowo-oddechowych, takich jak: częstość skurczów serca (HR), ciśnienie tętnicze krwi (BP), maksymalny pobór tlenu (Vo2max) metodą pośrednią, pojemność życiowa płuc (VC) oraz jednosekundowa objętość forsownego wydechu (FEVj). Wykazano istotne statystycznie zmiany większości badanych parametrów świadczących o zwiększeniu wydolności fizycznej organizmu. Jednocześnie pozytywny odbiór przez pacjentów zastosowanej formy treningowej potwierdza celowość uczestnictwa w tej formie aktywności.

Physical activity can be determined by the lifestyle, however many people in industrialized societies look for the new forms of activities. In this paper the evaluation of the chosen circulatory and respiratory parameters as a reaction to the aerobic training on the Slender Life rehabilitation keep-fit tables with light intensity and long time of duration (over 30 minutes) was performed. The examination was carried out on the group of 50 patients treated in the Sanatorium MSWiA in Kołobrzeg. During the 19 days of training the chosen circulatory and respiratory parameters such as: heart rate (HR), blood pressure (BP), the maximum volume of oxygen (V02max) by indirect method, vital capacity (VC) and forced expiratory volume (FEVj) were examined 3 times. Statistically significant changes of most of the parameters were observed. It proves the increase of physical function of the organism. Simultaneously, the positive acceptance from the patients of the applied form of trainings, confirms the purpose of participation in this form of activity.

Słowa kluczowe : wydajność fizyczna, aktywność fizyczna, rehabilitacja, physical efficiency, physical activity,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 2
Strony : 116 – 120
Bibliografia : 1. R.E.Thayer: Activation states as assessed by verbal report and four psychophysiological variables, Psychophysiologic vol. 7,1970, s. 86-94.
2. A.C. King, W.J. Rejeski, D.M. Buchner: Physical activity interventions targeting older adults: a critical review and recommendations, Am. J. Prev. Med., vol. 15,1998, s. 316-333.
3. W. Drygas, T. Kostka, A. Jegier: Long term effects of different physical activity levels on coronary heart disease risk factors in middle-aged men, Int. J .Sports Med., vol. 21, 2000, s. 235-241.
4. L. Lemura, S. von Duvillard, S. Mookerjee: The effects of physical training on functional composity in adults aged 46 to 90: a meta – analysis, J. Sports Med. Physical Fit., vol. 40, 2000, s.1-10.
5. J. Faff, P. Satora, K. Stasiak: Changes in aerobic and anaerobic capacity of army recruits during their military training are related to the initial level of physical fitness of subjects, Biol. Sport, vol. 19, 2002, s. 251-265.
6. N. Uth, H. Sorensen, K. Overgaard, P.K. Pedersen: Estimation ofV0max from the ratio between HRmax and HRrest: the heart rate ratio method, Eur. J. Appl. Physiol, vol. 91(1), 2004, s. 111-115.
7. J.J. Eng, A.S. Dawson, K.S. Cu: Submaximal exercise in persons with stroke: test-retest reliability and concurrent validity with maximal oxygen consumption. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 85, 2004, s. 113-118
8. M.R. Carnethon, S.S. Gidding, R. Nehgme, S. Didney, D.R. Jacobs, K.L. Lin: Cardiorespiratory fitness in young adulthood and the development of cardiovascular disease risk factors, JAMA, vol. 290(23), 2003, s. 3092-3100.
9. J.L. Hankinson, R.O. Crapo, R.L. Jensen: Spirometric reference values for the 6-s FVC maneuver, Chest, vol. 124, 2003, s. 1805-1811.
10. H.J. Levine: Rest heart rate and the life expectancy, Journal of American College of Cardiology, vol. 4,1997, s. 1104-1106.
11. J. Chrzczanowicz: Fizjologiczne podstawy stosowania treningu fizycznego w usprawnianiu pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, Acta Clinica et Morphologica, vol. 3(3), 2000, s. 23-27.
12. X. Jouven, J.P. Empana, P.J. Schwartz, M. Desnos, D. Courbon, P. Ducimetiere: Heart-rate profile during exercise as a predictor of sudden death, N. Engl. J.Med., vol. 352, 2005, s. 1951-1958.
13. R. Ferravi, J. Ford, K. Fox, P.G. Step, M. Tendera: The BEA UTIFUL study: randomized trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction – baseline characteristics of the study population, Cardiology, Beautiful Study Group, vol. 110, 2008, s. 271-282.
14. A. Salvadori, P. Fanari, M. Fontana, L. Buontempi, A. Saezza, S. Baudo, G. Miserocchi, E. Longhini: Oxygen uptake and cardiac performance in obese and normal subjects during exercise, Respiration, vol. 66, 1999, s. 25-33.
15. S. Selig, M. Carey, D. Menzies: Moderate-intensity resistance exercise training in patients with chronic heart failure improves strength, endurance, heart rate variability, and forearm blood flow, J. Card. Fail., vol. 10, 2004, s. 21-30.
DOI :
Cytuj : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Korzewski, J. ,Wojciechowski, J. , Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook