Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym

Autorzy :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Korzewski, J.
Oddział Psychoterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków, lei. +48 (12) 615 17 00, jerzykorz@wp.pl,
Abstrakty : W pracy opisano trening regulacji emocji oraz jego wpływ na radzenie sobie ze stresem zawodowym. Badaniami objęto 120 kobiet (60 w grupie eksperymentalnej i 60 w grupie kontrolnej). Zmiennymi zależnymi były style i strategie radzenia sobie ze stresem. Dokonano 3-krotnego pomiaru zmiennych zależnych: przed treningiem, tydzień i miesiąc po treningu. Analiza zmian w sposobach radzenia sobie ze stresem wykazała istotną statystycznie poprawę zarówno w zakresie strategii adaptacyjnych, jak i nieadaptacyjnych.

Styles and strategies of effective coping with organizational distress were concerned in this study as dependent variables. These variables were measured three times during the research program – once before and twice after the training, after one week week and after one month. The analysis of the results of training has shown the significant improvement in both: the adaptative and nonadaptative strategies of coping.

Słowa kluczowe : emocje, stres zawodowy, trening, organizational distress, emotion, training,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 2
Strony : 112 – 114
Bibliografia : 1. R.S. Bhagat, M.S. Allie, D.L. Ford: Organizational stress, personal life stress and symptoms of life strains: an inquiry into the moderating role of styles of coping, Journal of Social Behavior & Personality, Special issue: Handbook on job stress, vol. 6(7), 1991, s. 163-184.
2. L.A. Day, A.H. Livingstone: Chronic and acute stressors among military personnel: do coping styles buffer their negative impact on health. Journal of Occupational Health Psychology, vol. 6(4), 2001, s. 348-360.
3. G. van der Pompę, P. de Heus: Work stress, social support, and strains among male and female managers. Work Anxiety, Stress & Coping: an International Journal, Special Issue: Stress management at the workplace, vol. 6(3), 1993, s. 215-229.
4. R.M. Frone, M. Russell, M.G. Barnes: Work-family conflict, gender, and health-related outcomes: a study of employed parents in two community samples, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 1(1), 1996, s. 57-69.
5. G.R. Netemeyer, S.J. Boles, R. McMurrian: Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales, Journal of applied psychology, vol. 81(4), 1996, s. 400-410.
6. L.R. Blake, A.T. Vandiver: The association of health with stressful life changes, social supports, and coping. Family Practice Research Journal, vol. 7(4), 1988, s. 205-218.
7. A.J. Mattlin, E. Wethington, C.R. Kessler: Situational determinants of coping and coping effectiveness, Journal of Health and Social Behavior, vol. 31(1), 1990, s. 103-122.
8. E.J. Newman, A.T. Beehr: Personal and organizational strategies for handling job stress: a review of research and opinion, Personnel Psychology, vol. 32(1), 1979, s. 1-43.
9. T. Theorell, A.R. Karasek: Current issues relating to psychosocial job strain and cardiovascular disease research, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 1(1), 1996, s. 9-26.
10. J.J. Gross: Handbook of emotion regulation, The Guilford Press, New York 2007, s. 3-24.
11. N. Ogińska-Bulik: Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 62-87.
DOI :
Cytuj : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Korzewski, J. , Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook