Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Ultrafiltracja w przygotowaniu próbek biologicznych

Authors :
Abstract : Ultrafiltracja jest techniką rozdzielania substancji, której podstawą są różnice w rozmiarach cząsteczek. Rozdział następuje na membranach o średnicach porów dobranych odpowiednio do wielkości cząsteczek (zwykle 1-80 nm) pod wpływem przyłożonej siły odśrodkowej.

Keywords : próbka biologiczna, ultrafiltracja, rozdzielanie substancji, analiza chemiczna, chemia analityczna, biological sample, ultrafiltration, separation technique, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2001
Number : nr 4
Page : 10 – 12

Bibliography
:
DOI :
Qute : Ultrafiltracja w przygotowaniu próbek biologicznych. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
facebook