Ultrafiltracja w przygotowaniu próbek biologicznych

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Ultrafiltracja w przygotowaniu próbek biologicznych

Autorzy :
Abstrakty : Ultrafiltracja jest techniką rozdzielania substancji, której podstawą są różnice w rozmiarach cząsteczek. Rozdział następuje na membranach o średnicach porów dobranych odpowiednio do wielkości cząsteczek (zwykle 1-80 nm) pod wpływem przyłożonej siły odśrodkowej.

Słowa kluczowe : próbka biologiczna, ultrafiltracja, rozdzielanie substancji, analiza chemiczna, chemia analityczna, biological sample, ultrafiltration, separation technique, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 4
Strony : 10 – 12
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Ultrafiltracja w przygotowaniu próbek biologicznych. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
facebook