Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Urządzenie ECP-100 do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia wykorzystujące metodę kontrpulsacji zewnętrznej

Authors :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Ring, F.
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, tel. +48 (0) 22 6817-236, ajung@wim.mil.pl,
Łukowicz, M.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Karpowicz, J.
Pracowania Zagrożeń Elektomagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska, 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Bachorz, M.
Instytut Techniki i Aparatury medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, michal.bachorz@itam.zabrze.pl,
Abstract : Urządzenie ECP-100, opracowane przez ITAM Zabrze przy współpracy z 1B1B PAN Warszawa, umożliwia terapię pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Podczas zabiegu pacjent z zestawem mankietów pneumatycznych spoczywa na leżu zabiegowym. Zestaw składa się z trzech mankietów (podobnych do tych stosowanych przy pomiarze ciśnienia), które są owinięte dookoła łydek, ud i pośladków. Mankiety są napełniane sekwencyjnie na początku fazy rozkurczu serca i opróżniane przed fazą skurczu. Napełnianie i opróżnianie mankietów jest zsynchronizowane z przebiegiem EKG, tak by zoptymalizować korzyści terapeutyczne.

Keywords : kontrpulsacja zewnętrzna, niedokrwienie serca, układ krążenia, counterpulsation, cardiovascular system, ischemia,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 1
Page : 52 – 53

Bibliography
: 1. A.D. Michaels, G. Linnemeier, O. Soran, S.F. Kelsey, E.D. Kennard: Two-Year Outcomes After Enhanced External Counterpulsation for Stable Angina Pectoris (from the International EECP Patient Registry IEPR), American Journal of Cardiology, vol. 93, 2004, s. 461-464.
2. R.R. Arora, T.M. Chou, D. Jain i in.: Effects of Enhanced External Counterpulsation on Health-Related Quality of Life Continue 12 Months After Treatment: A Substudy of the Multicenter Study of Enhanced External Counterpulsation, Journal of Investigative Medicine, vol. 50(1), 2002, s. 25-32.
3. I. Taguchi, K. Ogawa, A. Oida i in.: Comparison of Hemodynamic Effects of Enhanced External Counterpulsation and Intra-Aortic Balloon Pumping in Patients with Acute Myocardial Infarction, The American Journal of Cardiology, vol. 86(10), 2000, s. 1139-1141.
4. A.D. Michaels, M. Accad, T.A. Ports: Left Ventricular Systolic Unloading and Augmentation of Intracoronary Pressure and Doppler Flow During Enhanced External Counterpulsation, Circulation, vol. 106(10), 2002, s. 1237-1242.
5. W.E. Lawson, E.D. Kennard, R. Holubkov i in.: Benefit and safety of enhanced external Counterpulsation in treating coronary artery disease patient with a history of congestive heart failure, Cardiology, 2001.
6. E.H. Yang, G.W. Barsness, B.J. Gersh, K. Chandraseka-ran, A. Lerman: Current and Future Treatment Strategies for Refractory Angina, Mayo Clinic Proceedings, vol. 79(10), 2004, s. 1284-1292.
7. T.A. Brosche, S.K. Middleton, R.G. Boogaard: Enhanced External Counterpulsation, Dimensions of Critical Care Nursing, vol. 23(5), 2004, s. 208-213.
8. W.E. Lawson, J.C. Hui, G.W. Barsness, E.D. Kennard, S.F. Kelsey: IEPR Investigators. Effectiveness of Enhanced External Counterpulsation in Patients with Left Main Disease and Angina, Clinical Cardiology, vol. 27(8), 2004, s. 459–463.
9. D. Werner, F. Michalk, J. Harazny, C. Hugo, W.G. Daniel, G. Michelson: Accelerated Reperfusion of Poorly Perfused Retinal Areas in Central Retinal Artery Occlusion and Branch Retinal Artery Occlusion After a Short Treatment with Enhanced External Counterpulsation, Retina, vol. 24(4), 2004, s. 541-547.
10. CA. Henrickson, N. Chandra-Strobos: Enhanced External Counterpulsation Therapy: Significant Clinical Improvement without Electrophysiologic Remodeling, Annals of Noninvasive Electrocardiology, vol. 9(3), 2004, s. 265-269.
11. M.J. Hilz, D. Werner, H. Marthol, F.A. Flachskampf, W.G. Daniel: Enhanced External Counterpulsation Improves Skin Oxygenation and Perfusion, European Journal of Clinical Investigation, vol. 34(6), 2004, s. 385-391.
12. P.O. Bonetti, S.N. Gadasalli, A. Lerman, G.W. Barsness: Successful Treatment of Symptomatic Coronary Endothelial Dysfunction with Enhanced External Counterpulsation, Mayo Clinic Proceedings, vol. 79(5), 2004, s. 690-692.
13. L. Mielniczuk, L.B. da Silva, H. Haddad: Enhanced External Counterpulsation in Ischemic Heart Disease and Congestive Heart Failure, Canadian Medical Association Journal, vol. 170(8), 2004, s. 1223-1224.
14. D. Masuda, M. Fujita, R. Nohara, A. Matsumori, S. Sa-sayama: Improvement of Oxygen Metabolism in Ischemic Myocardium as a Result of Enhanced External Counterpulsation with Heparin Pretreatment for Patients with Stable, Heart Vessels, vol. 19(2), 2004, s. 59-62.
15. A. Kantrowitz: Experimental augmentation of coronary flow by retardation of arterial pulse pressure, Surgery, vol. 34, 1953, s. 678-687.
DOI :
Qute : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. ,Ring, F. ,Łukowicz, M. ,Karpowicz, J. ,Bachorz, M. ,Bachorz, M. , Urządzenie ECP-100 do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia wykorzystujące metodę kontrpulsacji zewnętrznej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook