WIDEOSKOP PDD firmy medi.com do diagnostyki nowotworów i stanów przednowotworowych metodą fotodynamiczną

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : WIDEOSKOP PDD firmy medi.com do diagnostyki nowotworów i stanów przednowotworowych metodą fotodynamiczną

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Mleczko, M.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica -Zdrój,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Raczkowski, J.
I Katedra Ortopedii I Traumatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Nowicki, A.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska “Now-med”, ul. Boruckiego 18, 85-799 Bydgoszcz,
Różański, W.
II Kilnika i Katedra Urologii, Uniwersytet Medyczny w łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
Derkacz, A.
Katedra i Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław,
Gacek, P.
medi.com sp.j ul. Prommień 4, 51-659 Wrocław, tel. 071-345-31-99, pawel.gacek@poczta.medi.com.pl,
Abstrakty : W pracy omówiono zasadę działania fotodynamicznej terapii (PDT) i diagnostyki (PDD) nowotworów oraz przedstawiono nowatorski system diagnostyczny wspomagający tę metodę. Diagnostyka i terapia fotodynamiczną jest alternatywą dla inwazyjnych metod rozpoznawania i leczenia nowotworów. Bazuje na selektywnej akumulacji fotoaktywowanego leku (fotouczułacza) w tkankach zmienionych nowotworowo. Metoda diagnostyczna wykorzystuje światło niebieskie, które wzbudza czerwoną fluorescencję fotouczułacza, wspomagając lokalizację patologii. Zaletą tej metody jest nieinwazyjność lub minimalna inwazyjność. Badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, daje niemal natychmiastowe wyniki, można je stosować wielokrotnie, nie wywołując przy tym efektów ubocznych.

Słowa kluczowe : nowotwory, diagnostyka fotodynamiczna, cancer, photodynamic diagnostic,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Mleczko, M. ,Boerner, E. ,Raczkowski, J. ,Giemza, C. ,Nowicki, A. ,Różański, W. ,Derkacz, A. ,Gacek, P. , WIDEOSKOP PDD firmy medi.com do diagnostyki nowotworów i stanów przednowotworowych metodą fotodynamiczną. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook