A vision of Smart Grid deployment at ERGA-OPERATOR SA

Journal : Acta Energetica
Article : Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA

Authors :
Laskowski, M.
ENERGA SA,
Magulski, R.
Zakład Strategii i Rozwoju Systemu Instytutu Energetyki, Oddział Gdańsk,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA,
Abstract : ENERGA-OPERATOR SA jako operator systemu dystrybucyjnego prowadzi prace nad przygotowaniem sieci do bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym. Strategia oparta będzie na planie rozwoju sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA. Artykuł opisuje kluczowe elementy przygotowanej wizji wdrożenia sieci inteligentnych, stanowiącej pierwszy etap prac nad mapą drogową rozwoju sieci inteligentnych.

ENERGA-OPERATOR SA as a power distribution system operator is working on preparing its network for current and future challenges facing the energy sector. The strategy will be based on a smart grid development plan to be carried out by ENERGA-OPERATOR SA. The article describes key elements of the smart grid implementation vision which is the first stage of the work on the smart grid development roadmap.

Keywords : energetyka, elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, sieci inteligentne, Smart Grid,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 1
Page : 25 – 29

Bibliography
:
DOI :
Qute : Laskowski, M. ,Magulski, R. ,Noske, S. ,Noske, S. , Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA. Acta Energetica nr 1/2012
facebook