Biological features of chlorine derivatives as photosensitizers

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Właściwości biologiczne nowych fotouczulaczy szeregu chlorinu

Authors :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Dyszkiewicz, A.
Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn,
Gacek, A.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu,
Kawczyk-Krupka, A.
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Katedra i Oddział Kliczniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41- 922 Bytom,
Jankowski, B.
Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
Bednarkiewicz, A.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław,
Biały, D.
Oddział Kardiodiagnostyki, Klinika Chirurgii Serca, Akademia Medyczna, ul. Skłodowskiej Curie 66, 50-369 Wrocław,
Reshetnikov, A.
OOO “Rada-Farma”, Moskva, Rosja, e_reshetnickov@mail.ru,
Abstract : W pracy zdefiniowano cechy fotouczulaczy niezbędne do efektywnego działania leczniczego. Eksperymentalnie określono istotne właściwości fotouczulaczy pochodnych chlorinu in vitro. Zbadano charakterystyki fotofizyczne oraz cytotoksyczność i cytofototoksyczność. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami uzyskanymi dla innych fotouczulaczy.

Basic characteristics of fotosensibilizators for efficient therapeutic behaviour were defined. Important properties of chlorine derivatives were experimentally determined in vitro. Photophysical characteristics as well as cytotoxicity and cytophototoxicity were estimated. The obtained results were presented in a comparison to some other fotosensitizers.

Keywords : terapia fotodynamiczna, fotouczulacze, PDT, photodynamic therapy, photosensitizers, PDT,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 1-2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Dyszkiewicz, A. ,Dyszkiewicz, A. ,Gacek, A. ,Kawczyk-Krupka, A. ,Jankowski, B. ,Bednarkiewicz, A. ,Biały, D. ,Reshetnikov, A. ,Reshetnikov, A. , Właściwości biologiczne nowych fotouczulaczy szeregu chlorinu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook