The wheel chair as indispensable instrumentation for disabled people

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wózek inwalidzki jako niezbędne oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Abstract : Nowoczesne metody rehabilitacji nie zastąpią adaptacji pacjenta do wózka inwalidzkiego oraz nauki poruszania się na nim. Wózek inwalidzki stanowi podstawę lokomocji dla osób ze znacznym uszkodzeniem rdzenia oraz dla pacjentów paraplegików z nie-wielkimi niedowładami, ale obciążonych współistniejącymi chorobami układu krążenia i oddechowego. Istotny element stanowi wyposażenie pacjenta w odpowiedni wózek i poduszkę przeciwodleżynową. Wszystkie działania mają na celu przeciwstawienie się statycznemu trybowi życia osoby po urazie rdzenia kręgowego, zwiększenie niezależności funkcjonalnej, poprawienie jakości życia i profilaktykę powikłań medycznych.

The modern methods can not replace the adaptation of a patient toa wheel chair and education on its operation. The wheel chair is still the basis of locomotion for people with considerable spinal cord damage, as well as for patients-paraplegics with small paresis, but who are loaded with co-existing illnesses of circulatory and respiratory systems. The essential element in rehabilitation is patient's equipment and ortopedic supports, such as: a wheel chair and anti-decubitus ulcers pillows. The aim of all of these activities is to prevent the static lifestyle of paraplegics, to improve the quality of life and to prevent medical complications.

Keywords : wózek inwalidzki, lokomocja, adaptacja pacjenta, wheel chair, locomotion, adaptation of a patient,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 193 – 195

Bibliography
: 1. Z. Kazimiera: Rola i znaczenie wózka w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Postępy Rehabilitacji, vol. 1, 1994, s. 317-319.
2. G.M. Bedbrook: Opieka nad chorym z paraplegią, PZWL, Warszawa 1991.
3. B. Przeździak, W. Nyka: Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych, Via Medica, Gdańsk 2008, s. 164-174.
4. T. Tasiemski: Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim, Wydawnictwo T. Tasiemski, Poznań 2001.
5. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r., DzU 2004.121.1314. Szczegółowy wykaz produktów ortopedycznych.
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Paprocka-Borowicz, M. , Wózek inwalidzki jako niezbędne oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook