Wpływ 21-dniowego turnusu sanatoryjnego w Krynicy-Zdroju na odczuwanie bólu i wytrzymałość mięśni stabilizujących kręgosłup u pacjentek ze schorzeniami narządu ruchu – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ 21-dniowego turnusu sanatoryjnego w Krynicy-Zdroju na odczuwanie bólu i wytrzymałość mięśni stabilizujących kręgosłup u pacjentek ze schorzeniami narządu ruchu – doniesienie wstępne

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Mleczko, M.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica -Zdrój,
Abstrakty : Celem pracy była ocena wpływu tradycyjnych zabiegów uzdrowiskowych stosowanych łącznie z treningiem wibracyjnym na odczuwanie bólu i wytrzymałość mięśni posturalnych w grupie kobiet ze schorzeniami narządu ruchu. Zmienne zależne badań tej grupy będą stanowiły materiał podstawowy do analiz porównawczych z grupą kontrolną w celu oceny wpływu drgań niskiej częstotliwości na organizm człowieka. W badaniu stosowano skale subiektywnej oceny bólu oraz testy wytrzymałości mięśni zginaczy i prostowników tułowia. Uzyskane wyniki świadczą o statystycznie istotnym, korzystnym wpływie leczenia sanatoryjnego. Ostateczna interpretacja powinna być jednak poparta badaniami z grupą kontrolną.

The aim of this work was to evaluate the influence of health-resorts traditional procedures applied along with vibratory training on pain sensation and muscles of female patients suffering from locomotory system chronic diseases. Depended variables in this group will present basic material for comparative analysis with control group to evaluate the influence of low frequency oscillations on human body. The subjective pain scale was used in the research, as well as strength tests of trunk flexor and extensor muscles. Obtained results proved the statistically significant beneficial influence of health-resort treatment on examined variables. However, the final interpretation requires the control group tests to be performed.

Słowa kluczowe : ból, trening wibracyjny, zabiegi uzdrowiskowe, schorzenia narządu ruchu, pain, vibratory training, health-resorts procedures, locomotory system chronic diseases,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Mleczko, M. , Wpływ 21-dniowego turnusu sanatoryjnego w Krynicy-Zdroju na odczuwanie bólu i wytrzymałość mięśni stabilizujących kręgosłup u pacjentek ze schorzeniami narządu ruchu – doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook