Effects of Nordic Walking on the lower-limb venous system in Third Age University students

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Authors :
Wrona, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Pawik, Ł.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35, lukaszpawik@gmail.com,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Wrzosek, Z.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Łuczak, E.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1, elzbietaluczak@op.pl,
Słaba, S.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Rochmiński, R.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1,
Rżewska, E.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Jasiński, R.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Turek, J.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Rudzińska, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Dąbrowska, G.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, 50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3,
Skrzek, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Abstract : W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu Nordic Walking na pracę pompy mięśniowej kończyn dolnych oraz czas wypełniania się żył krwią, a także zbadania, czy istnieją istotne różnice w omawianych parametrach u osób trenujących Nordic Walking w porównaniu z nietrenującymi. Badaniem objęto grupę 30 kobiet (średnia wieku 61,6 lat). Grupę badaną stanowiło 15 kobiet z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, trenujących Nordic Walking. 15-osobową grupę kontrolną natomiast stanowiły kobiety pracujące przewlekle w pozycji siedzącej, w administracji, nieuprawiające aktywności ruchowej. W celu dokonania diagnostyki układu żylnego kończyn dolnych przeprowadzono badania fotopletyzmograficzne kończyn dolnych za pomocą aparatu Rheo Dopplex II PPG firmy Huntleigh Diagnostisc (Wielka Brytania). Mierzono parametry przepływu żylnego tj. pracę pompy żylnej – VP (ang. Venous Pump) oraz czas wypełniania się żył krwią – RT (ang. Refilling Time). Do opracowania statystyki wykorzystano program STATISTICA 10, stosując test t-Studenta dla grup niezależnych. Wyniki badań wskazują na istniejące różnice w obrazie dynamiki odpływu krwi z kończyn dolnych u kobiet trenujących i nietrenujących Nordic Walking, przemawiając na korzyść grupy aktywnej fizycznie.

The goal of this research was to assess the influence of physical activity on women representing the University of Third Age. The Nordic Walking as the physical activity was examined, whereas venous blood flow in the lower limbs, was measured. The assess the Nordic Walking impact on both: the muscle pump of lower limbs and the time when veins are filled with blood. The research group consisted of has thirty women, mean age 61.6. Half of them (active group) were representing the University of Third Age (linked to the University of Wroclaw), whereas the other half were women, office workers, not training Nordic Walking. The photoplethysmographic examination of lower limbs, were performed by means of Rheo Dopplex II PPG apparatus (UK). The parameters of venous flow, including the work of VP (Venous Pump) and the venous blood RT (Refilling Time), were measured. The analysis exploited the STATISTICA 10 software. For the independent class, the t-Student test was utilized. It was shown that the dynamics of the blood outflow from the lower limb is different in these two groups, pointing out the benefits of the physically activity in terms of Nordic Walking.

Keywords : Nordic Walking, aktywność fizyczna, choroby układu żylnego, kończyny dolne, Nordic Walking, physical activity, venous disorders, lower limb,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2014
Number : Vol. 20, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wrona, A. ,Bauer, J. ,Dereń, E. ,Pawik, Ł. ,Konieczny, G. ,Wrzosek, Z. ,Łuczak, E. ,Słaba, S. ,Rochmiński, R. ,Rżewska, E. ,Jasiński, R. ,Turek, J. ,Rudzińska, E. ,Dąbrowska, G. ,Skrzek, A. ,Skrzek, A. , Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 1/2014
Facebook