Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Abstrakty : Celem pracy jest termowizyjna analiza powłoki heterotermicznej jednostronnie obciążonej górnej części ciała ludzkiego podczas chodu. Badaniem objęto grupę siedmiu mężczyzn w wieku od 21 do 27 lat. Maszerowali oni przez 10 minut z obciążeniem 5,5 kg w jednej ręce. Następnie wykonali tę samą czynność, ale obciążając drugą rękę. W celach badawczych zarejestrowane zdjęcia podzielono symetrycznie na obszary pomiarowe (symetryczne do płaszczyzny strzałkowej), odpowiednio w brzusznej i grzbietowej części. Zmierzono średnie temperatury tych obszarów, a następnie wyznaczono różnice temperatur odpowiadających sobie stron obciąŹżonej i nieobciążonej. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano znaczący wpływ asymetrycznego obciążenia ciała w czasie marszu na rozkład temperatury.

The purpose of this study is the analysis of the heterothermic shell of unilaterally loaded upper part of the human body, during a gait. The group of seven men, aged 21 to 27 years, were examined. They walked for 10 minutes with 5,5 kg load in one hand. Then, they performed the same task, however loading the other hand. In this study, the registered thermograms of human body were divided symmetrically into areas symmetrically to the sagittal plane, respectively for the abdominal and back side. The average temperatures of these areas were measured and the temperature differences of the corresponding sides loaded and unloaded, were determined. The significant influence of the asymmetric loading of the body during the walk on the temperature distribution, was revealed.

Słowa kluczowe : termografia, mięsień, obciążenie asymetryczne, chód człowieka, thermography, muscle, asymmetrical load, human gait,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 74 – 79
Bibliografia : 1. M. Chudecka, A. Lubkowska: Temperature changes of selected body's surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study ofthe impact o fphysiological and morphological factors on the skin temperature, J Thorm Biot, voI. 35, 2010, s. 379-385.
2. J. Awrejcewicz, J. Mrozowski: Wstęp do biomechaniki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
3. J. Cooper, W.C. Randall, A.B. Hertzman: Vasailar convection of heat from activemusele to overlyingskin,f Appl Physiol, vol. 14,1959, s. 207-211.
4. S. Dragan, H. Konik, A. Prastowski, W. Orzechowski: Application of thermography in diagnostics and prognostication of scoliosis treatment, Acta Bioeng Biomech, vol. 4(1), 2002, s. 63-70.
5. A. Dyszkiewicz, J. Kuna, R. Koprowski, Z. Wróbel: Simplified analysis ofspine thermovision picture in diagnostics of scoliosis, Acta Bioeng Biomech, vol. 3(1), 2001, s. 93-99.
6. A. Cholewska, Z. Drzazga, A. Sieron, A. Stanek: Thermovision diagnostics in chosen spine diseases treated by whote body cryotherapy, J Therm Anal Calorim, vol. 102, 2010, s. 113-119.
7. P. Zalewski, K. Buszko, J.J. Klawe, M. Tafil-Klawe, A. Lewandowski, K. Słomiński, I. Panowicz: Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 129-136.
8. M. Tkacova, R. Hudak, P. Foffcwa, J. Zicak: An importantance of camera – subject distance and angle in musculoskeletal applications of medical thermography, Acta Electrotechnica et Informatica, vol. 10(2), 2010, s. 57-60.
9. M. Chudecka, A. Lubkowska: Termowizyjna ocena zmian temperatury powierzchni ciała koszykarzy po treningu, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 17,2011, s. 271-274.
10. H. Zaidi, R. Taiar, S. Fohanno, G. Polidori, The influence of swimming type on the skin-temperature maps of a competitive swimmerfrom infrared thermography, Acta Bioeng Biomech, vol. 9(1), 2007, s. 47-51.
11. M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Kempińska-Podhorodecka: Termowizyjna ocena zmian temperatury na powierzchni kończyn górnych u zawodników uprawiających waterpolo, Inżynieria Biomedyczna -Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16,2010, s. 334-338.
12. M. Čoh, B. Širok: Use ofthe thermovision method in sport training, Facta Universitatis: Physical Education and Sport, vol. 5(1), 2tx>7, s. 85-94.
13. J.J.A. Ferreira, L.C.S. Mendonca, L.A.O. Nunes, A. Filho, J.R. Rebelatto, T.F. Salvini: Exercise-associated thermographic changes in young and elderly subjects, Ann Biomed Eng, vol. 36(8), 2008, s. 1420-1427.
14. M. Torii, M. Yamasaki, T. Sasaki, H. Nakayama: Fali in skin temperature of exercising man, Br J Sports Med, vol. 26(1), 1992, s. 29-32.
15. L. Jansky, V. Vavraa, P. Jansky, P. Kunc, I. Knizkova, D. Jandova, K. Skwacek: Skin temperaturę changes in humans induced by local peripheral cooling, J Therm Biol, vol. 28, 2003, s. 429-437.
16. J. Anwajler, K. Dudek: Ocena aktywności wybranej grupy mięśni na podstawie pomiaru zmian temperatury powierzchni ciała, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 20-22.
17. G. Broniarczyk-Dyla: Several remarks on skin thermometry, Dermatological Review, vol. 61,1974, s. 89-93
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. , Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook