Influence of gliadin on human organism and quantitative determination of gliadin concentration in analised samples

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ gliadyny na organizm ludzki oraz próba oznaczania jej stężenia w badanych próbkach

Authors :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Bryl, A.
Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań,
Biały, D.
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF, ul. Rzeźbiarska 4, 50-369 Wrocław,
Przywara, S.
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń, Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Staszica 11, 20-081 Lublin,
Pijanowska, D.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Kazimierczak, B.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Abstract : Podjęto próby zastosowania reakcji redukcji nadtlenku wodoru, katalizowanej przez peroksydazę chrzanową, podczas pomiaru stężenia gliadyny w próbkach otrzymanych dwiema metodami: w roztworze zawierającym 50% alkoholu etylowego (dla pośredniego testu ELISA na membranach nitrocelulozowych) oraz dimetylosulfotlenku (dla kompetycyjnego testu ELISA z matrycami poliakrylonitrylowymi). Omówiono prawidłowe przygotowanie próbek gliadyny, sposób jej immobilizacji na membranach i w matrycach oraz optymalizację warunków zastosowanej reakcji chemicznej. Miało to na celu opracowanie immunoczujnika gliadyny, który mógłby zastąpić tradycyjny test ELISA wymagający specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanego personelu.

The aim of this work was to obtain gliadin specificity sensor, based on ELISA test scheme, which would utilise horseradish peroxidase catalysed hydrogen peroxide reduction, for pH shift as a function of the gliadin sample concentration. We received gliadin samples by two methods using 50% ethyl alcohol (for indirect ELISA test on nitrocellulose membranes) and dimethylsulfoxide (for competitive ELISA test on poliakrylonitryl matrices). The work was devoted to proper preparation of samples, their immobilisation on membranes or polymeric matrices and optimisation of applied chemical reaction. We tried to elaborate model of immunosensor enabling to measure gliadin concentration without the use of special equipment and trained staff.

Keywords : gliadyna, peroksydaza, immunoczujnik, rozpuszczalność, gliadin, peroxidase, immunosensor, solubility,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 1-2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Bryl, A. ,Biały, D. ,Przywara, S. ,Pijanowska, D. ,Kazimierczak, B. ,Kazimierczak, B. , Wpływ gliadyny na organizm ludzki oraz próba oznaczania jej stężenia w badanych próbkach. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook