Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne

Autorzy :
Kwolek, A.
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Hawrylak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3 5 , 51-612 Wrocław, t e l . + 48 (71) 34 73 085, arletta.hawrylak@awf.wroc.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, b.zagrodny.pl@gmail.com,
Ptak, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 71 347 30 99, ptak.ania@gmail.com,
Abstrakty : Wstęp: Kinesiology taping to efektywna metoda terapii, która wspomaga procesy samodzielnej regeneracji organizmu. Jest niewiele publikacji na temat tej formy terapii. Celem pracy była ocena wpływu plastra Kinesio Tex na rozkład temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyły 32 kobiety, (średnia wieku 22 lata ± 2,21), BMI<23. Rejestracji termowizyjnej dokonano trzykrotnie (przed aplikacją plastra, zaraz po aplikacji i w piątej dobie po aplikacji - przed ściągnięciem plastra) zgodnie z procedurą Europejskiego Towarzystwa Termowizyjnego. Zdjęcia rejestrowano w pozycji stojącej, przy odwiedzionych kończynach górnych powyżej kąta 45°. W badaniu zastosowano aplikację mięśniową typu I na mięsień prosty brzucha po obu stronach pępka. Wyniki: Poziom ciepłoty po obu stronach pępka w okolicy plastra był równomierny. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic (p < 0,05) między wynikami we wszystkich trzech badaniach. Wnioski: Zastosowanie plastra nie wpływa na zmianę temperatury ciała w okolicy mięśnia prostego brzucha tuż po naklejeniu plastra i w piątej dobie po jego zastosowaniu. Plaster posiada właściwości izolacyjne, co nie pozwala na ocenę rozkładu temperatury w miejscu aplikacji plastra. Background: Kinesiology taping is an effective therapeutic method, which supports natural processes of body regeneration. There are not many publications devoted to this form of therapy. The aim of this study was to evaluate the influence of Kinesio Tex sticking plaster on the temperature distribution in the area of rectus abdominis muscle. Material and method: The examination group included 32 women, average age 22 years ± 2,21, BMI not exceeding 23. The thermograms were recorded three times, before and just after plaster application, as well as after five days – before taking off the plaster. The thermal images were recorded in the standing position, with upper limbs uplifted at the angle of 45°. The application type I on rectus abdominis muscle area, on both sides of the navel, was examined. Results: The temperature distribution on both sides of the navel, within the plaster area, was equal. There were no statistically significant differences (p < 0,05) between the results in all three examinations.
Słowa kluczowe : kinesiology taping, termowizja, mięsień prosty brzucha, kinesiology taping, thermovision, rectus abdominis muscle,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 3
Strony : 191 – 193
Bibliografia : 1. I. Hałas: Kinesiology Taping K – Active Europe, Materiały szkoleniowe z kursu podstawowego i rozwijającego, Fizjoterapia i Fizjopraktyka Ireneusz Hałas, 2008.
2. K. Bassett, S.A. Lingman, R.F. Ellis: The use and treatment efficacy of kinaesthetic taping for musculoskeletal conditions: a systematic review, New Zealand Journal of Physiotherapy, vol. 38, 2010, s. 56-62.
3. A. Yoshida, L. Kahanov: The effect of kinesio taping on lower trunk range of motions, Res Sports Med, vol. 15, 2007, s. 103-112.
4. T.C. Fu, A.M. Wong, Y.C. Pei, K.P. Wu, S.W. Chou, Y.C. Lin: Effect of kinesio taping on muscle strength in athletes – a pilot study, J Sci Med Sport, vol. 11(2), 2008, s. 198-201.
5. A. Słupik, M. Dwornik, D. Białoszewski, E. Zych: Wpływ aplikacji kinesio tapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego. Doniesienie wstępne, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 9, 2007, s. 644-651.
6. I. Vithoulka, A. Beneka, P. Malliou, N. Aggelousis, K. Karatsolis, K. Diamantopoulos: The effects of kinesio-taping on quadriceps strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women, Isokinet Exerc Sci, vol. 18, 2010, s. 1-6.
7. D. Białoszewski, W. Woźniak, S. Zarek: Clinical efficacy of kinesiology taping in reducing edema of the lower limbs in patients treated with the ilizarov metod – preliminary report, Ortop Traumatol Rehabil, vol. 11(1), 2009, s. 46-54.
8. T. Halseth, J.W. McChesney, M. DeBeliso, R. Vaughn, J. Lien: The effects of kinesio taping on proprioception at the ankle, J Sports Sci Med, vol. 3, 2004, s. 1-7.
9. E. Karadag-Saygi, K. Cubukcu-Aydoseli, N. Kablan, D. Ofluoglu: The role of kinesiotaping combined with botulinum toxin to reduce plantar flexors spasticity after stroke, Top Stroke Rehabil, vol. 17(4), 2010, s. 318-322.
10. H. Racheniuk, J. Szczegielniak, K. Bogacz, S. Zator, J. Luniewski, G. Skiba, Z. Śliwiński: Ocena efektu cieplnego aplikacji kinesiology taping, Fizjoterapia Polska, vol. 8, 2008, s. 310-316.
11. A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek, A. Dębiec-Bąk, U. Pilch: Analiza czynników wpływających na zmienność temperatury ciała w badaniach termograficznych, Fizjoterapia, vol. 15(3), 2007, s. 23-33.
12. J. Bauer, P. Hurnik, J. Zdziarski, W. Mielczarek, H. Podbielska: Termowizja i jej zastosowanie w medycynie, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3, 1997, s. 121-131.
13. M. Čoh, B. Širok: Use of the thermovision method in sport training, Physical Education and Sport, vol. 5(1), 2007, s. 85-94.
14. M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Kempińska-Podhorodecka: Termowizyjna ocena zmian temperatury na powierzchni kończyn górnych u zawodników uprawiających waterpolo, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 334-338.
15. J. Łaszczyńska, E. Matysiak: Możliwości wykorzystania termowizji w ocenie skuteczności znieczulenia regionalnego, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, vol. 11(3), 2005, s. 271-277.
16. I. Fujimasa: Standardization of techniques for thermal imaging testing: The current situation. Part 1. Basic Information, Biomed Thermol, vol. 15, 1995, s. 63-68.
17. T. Jakubowska, C. Peszyński-Drews, B. Więcek: Standaryzacja w badaniach termograficznych w zastosowaniu praktycznym na przykładzie pracowni termograficznej w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 81-84.
18. S.L. Chesterton, N.E. Foster, L. Ross: Skin temperature response to cryotherapy, Arch Phys Med Rehabil, vol. 83, 2002, s. 542-549.
DOI :
Cytuj : Kwolek, A. ,Skrzek, A. ,Hawrylak, A. ,Awrejcewicz, J. ,Ptak, A. , Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha – doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 3/2011
facebook