Influence of the whole body cryotherapy on the body temperature in chosen regions in reference to the body mass index

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI

Authors :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Korzewski, J.
Oddział Psychoterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków, lei. +48 (12) 615 17 00, jerzykorz@wp.pl,
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (0) 94 354 46 20, : sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Janicki, J.
PIW PROMAX MEDIC, Instytut Badań Fizykomedycznych (IBF). ul. Matejki 48, 62-041 Puszczykowo, prezes@ibf.com.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85,, p.zalewski@cm.umk.pl,
Abstract : Krioterapia ogólnoustrojowa (WBC – whole body cryotherapy) opiera się na oddziaływaniu na organizm bodźcem termicznym o krańcowo niskiej temperaturze, od -100 °C do -160 °C, w czasie nieprzekraczającym 2-3 min. Jedną z bezinwazyjnych metod obiektywizacji skutków kriotera-pii ogólnoustrojowej jest analiza termowizyjna. Celem badań była próba określenia zależności pomiędzy średnią temperaturą w obrębie wyznaczonych obszarów (R01-R28) a wskaźnikiem masy ciała BMI (Body Mass Index). Badaniami objęto 36 zdrowych mężczyzn w wieku od 22 do 49 lat (średnia wieku 31,8 +/- 3,1), wskaźnik BMI wynosił od 20 do 32 (średni BMI 25,8 +/- 6,2). Metodyka badania opierała się na poddaniu badanych osób jednokrotnemu, 3-minutowemu zabiegowi krioterapii ogólnoustrojowej, a następnie wykonaniu termowizyjnej rejestracji temperatury powierzchni ciała przed zabiegiem krioterapii, w pierwszej minucie po wyjściu z kriokomory, po 40 min oraz po 3 godzinach. Stopień wychłodzenia powierzchni ciała na skutek oddziaływania temperatur kriogenicznych nie koreluje w istotny sposób z wartością współczynnika BMI. Niemniej, odnotowano ujemne istotne statystycznie korelacje pomiędzy wartością współczynnika BMI a wartością temperatury w obrębie niektórych z badanych obszarów mierzonej zaraz po zabiegu oraz 40 min po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej.

Whole-body cryotherapy (WBC) is a therapy modality relying on the extreme cold exposure, within the range from -100 °C to -160 °C and duration not exceeding 2-3 minutes. One of the non-invasive methods of objectivization of systemic cryotherapy effects is thermovisual analysis The aim of this study was to assess the temperature changes of specific body regions in subjects exposed to whole–body cryotherapy in reference to the value of the BMI (body mass index). 36 healthy male volunteers aging from 22 to 49 (31,8 +/-3,1), body mass index ranging from 20 to 32 (25,8 +/- 6,2) were once exposed to WBC. Peripheral body temperature was measured by means of thermovision camera before 1 minute, 40 minutes as well as within 3 hours after WBC. Analyzed body thermograms were divided into 28 areas (marked R01-R28). Results suggest that there is no statistically significant correlation between the body mass index and peripheral temperature of selected areas. However, the statistically significant negative correlations between BMI and peripheral temperature values within some selected areas measured just after and 40 minutes after WBC, were noticed.

Keywords : krioterapia ogólnoustrojowa, współczynnik BMI, whole-body cryotherapy, body mass index,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 2
Page : 129 – 136

Bibliography
: 1. T. Westerlund, J. Smolander, A. Uusitalo-Koskinen i in.: The blood pressure responses to an acute and long-term whole–body cryotherapy (-110°C) in men and women, Journal of Thermal Biology, vol. 29, 2004, s. 285-290.
2. J. Smolander, M. Mikkelsson, J. Oksa i in.: Thermal sensation and comfort in women exposed repeatedly to whole-body cryotherapy and winter swimming in ice-cold water, Physiology & Behavior, vol. 82, 2004, s. 691-695.
3. P. Zalewski, K. Buszko, J.J. Klawe i in.: Krótkoczasowa termowizyjna analiza skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 272-277'.
4. R. Fricke: Ganzkorperkaltetherapie in einer Kaltekammer mit Temperaturen um – 110 °C, Z. Phys. Med. Bal. Med. Klim., vol. 18, 1989, s. 1-10.
5. A.A. Algafly, K.P. George: The effect of cryotherapy on nerve conduction velocity, pain threshold and pain tolerance, British Journal of Sports Medicine, vol. 41, 2007, s. 365-369.
6. T. Westerlund, J. Oksa, J. Smolander i in.: Thermal responses during and after whole-body cryotherapy (-110 °C), Journal of Thermal Biology, vol. 28, 2003, s. 601-608.
7. L. Jansky, V. Vavra, P. Jansky i in.: Skin temperature changes in humans induced by local peripheral cooling, Journal of Thermal Biology, vol. 28, 2003, s. 429-437.
8. I. Holowacz, H. Podbielska, P. Hurnik i in.: Computer aided acquisition and processing of thermovision images for evaluation of cryotherapy results, Acta Biomedical Engineering. Whole Body Cryotherapy, vol. 1, 2006, s. 92-102.
9. T. Westerlund, J. Smolander, A. Uusitalo-Koskinen i in.: The blood pressure responses to an acute and long-term whole–body cryotherapy (-110 °C) in men and women, Journal of Thermal Biology, vol. 29, 2004, s. 285-290.
10. H. Rintamaki: Human Responses to Cold, Alaska Medicine, Supplement, vol. 49(2), 2007, s. 29-31.
11. J. LeBlanc, M.B. Ducharme, L. Pasto i in.: Response to thermal stress and personality, Physiology & Behavior, vol. 80, 2003, s. 69-74.
12. F. Marino, J.M. Sockler, J.M. Fry: Thermoregulatory, metabolic and sympathoadrenal responses to repeated brief exposure to cold, Scand J Clin Lab Invest, vol. 58, 1998, s. 537-546.
13. S. Konturek i in.: Fizjologia Człowieka, tom IV; Neurofizjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
14. P. Sebo, S. Beer-Borst, D.M. Haller i in.: Reliability of doctors' anthropometric measurements to detect obesity, Preventive Medicine, vol. 47, 2008, s. 389-393.
15. M. Rajewski, J. Łazowski, A. Pisula: Rozkład temperatury ciała w zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej, Fizjoterapia, vol. 9(1), 2001, s. 20-25.
16. S.B. Heymsfield, D. Gallagher, L. Mayer i in.: Scaling of human body composition to stature: new insights into body mass index, Am. J. Clin. Nutr., vol. 86, 2007, s. 82-91.
17. V.J. Poustie, R.L. Smyth, T.J. Cole: Reliability of calculating body mass index centile, European Journal of Clinical Nutrition, vol. 59, 2005, s. 717-719.
18. I. Holowacz, H. Podbielska, P. Hurnik i in.: Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 35-46.
19. J. Zuber, A. Jung: Metody termograficzne w diagnostyce medycznej, BAMAR, Warszawa 1997.
20. A. Nowakowski red.: Postępy termografii – aplikacje medyczne, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001.
21. B.G. Vainer: FPA-based infrared thermography as applied to the study of cutaneous perspiration and stimulated vascular response in humans, Phys. Med. Biol., vol. 50, 2005, R63-R94.
DOI :
Qute : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Korzewski, J. ,Wojciechowski, J. ,Janicki, J. ,Zalewski, P. ,Zalewski, P. , Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook