Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Autorzy :
Giemza, Cz.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Abstrakty : W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez ośrodkowy układ nerwowy spowoduje korzystny odruch lub reakcję organizmu, głównie o charakterze leczniczym lub regulacyjnym. Reakcjami zaobserwowanymi i korzystnymi dla ustroju są między innymi: ustąpienie dolegliwości bólowych, masywne i odruchowe przekrwienie powłok oraz kończyn, które powoduje ich ogrzanie po okresie chłodzenia, efekt przeciwobrzękowy, zmniejszający nadmierne napięcie mięśni i wzrost ich siły, a także poprawa nastroju. Celem badań była ocena wpływu zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa usprawnianych metodą DBC. Badaniami objęto 100 osób (47 kobiet i 53 mężczyzn). U 59 osób prowadzono ćwiczenia metodą DBC po zabiegu w kriokomorze, a 41 osób poddano terapii DBC z wyłączeniem zabiegów w kriokomorze. Wyniki badań wykazały wysoką skuteczność stosowania metody DBC w usprawnianiu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Wykazano również, że zbyt krótkie stosowanie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej nie przynosi poprawy w usprawnianiu tych dolegliwości.

Whole-body cryotherapy uses extremely low temperatures to introduce beneficial reactions of the organism. Cryotherapy improves body condition, causes muscles reaction, the temperature increase just after the cold application, anti-oedema effect, decreases muscles tension, as well as mood improvement, is observed. The aim of the study was to assess the influence of the whole body cryotherapy in patients with chronic low back pain treated by the DBC method. The examination was carried out in a group of 100 person (47 women and 53 men). DBC method was preceded by whole body cryotherapy in the case of 59 patients. 41 patients were subjected DBC therapy without cooling. The results of examinations showed high efficacy of rehabilitation with DBC method in patients suffering from low back pain. Moreover, no significant improvement was observed after the additional cryotherapy treatment.

Słowa kluczowe : krioterapia ogólnoustrojowa, dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, metoda DBC, whole-body cryotherapy, low back pain, DBC method,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 2
Strony : 95 – 98
Bibliografia : 1. Z. Zagrobelny: Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003.
2. C. Giemza, M. Matczak-Giemza: Oddziaływanie niskich temperatur na organizm ludzki, czyli o zaletach krioterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 65-66.
3. J. Łuszczak, J. Michalik: Wpływ skrajnie niskich temperatur na wybrane cechy motoryczne człowieka, Fizjoterapia Polska, vol. 6, 2006, s. 206-211.
4. A. Dębiec-Bąk, A. Skrzek, A. Jonak: Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 322-327.
5. A. Sieroń, G. Cieślar: Zastosowanie zimna w medycynie – kriochirurgia i krioterapia: podstawy teoretyczne, efekty biologiczne, zastosowania kliniczne, Wyd. ?-medica press, Bielsko-Biała 2003.
6. A. Stanek, G. Cieślar, B. Matyszkiewicz, I. Rozmus-Kuczia, K. Sieroń -Stołtny, B. Koczy, A. Sieroń: Subiektywna ocena skuteczności terapeutycznej krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, Balneologia Polska, nr 1-2, 2005, s. 24-32.
7. C. Giemza, A. Bodnar, T. Kabała, D. Gruszecka, W. Lipnicki, P. Magiera, J. Kowalski: Ocena skuteczności terapii pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa usprawnianych metodą DBC, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, vol. 8(6), 2006, s. 650-657.
8. C. Giemza, T. Kabała, W. Lipnicki: Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 236-238.
9. C. Giemza, T. Kabała: Zintegrowany system aktywnej terapii kręgosłupa – DBC, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 265-267.
10. W. Kuliński: Fizjoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 3, 2009, s. 258.
11. A. Malanga, S. Nadler: Leczenie zachowawcze bólu krzyża, Medycyna Praktyczna, vol. 3, 2001.
12. M. Campello, M. Nordin, S. Weiser: Review article. Physical exercise and low back pain, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 6, 1996, s. 63-72.
13. F.R. Hansen, T. Bendix, P. Skov i in.: Intensive, dynamic backmuscle exercises, conventional physiotherapy, or placebo-control treatment of low back pain. A randomized, observer-blind trial, Spine, vol. 18(1), 1993, s. 98-108.
14. P. Komi (red.): Strength and power in sport, Blackwell Scientific Publications, London 1992.
15. I. Lindstrom, C. Ohlund, C. Eek et al.: The effect of graded activity on patients with subacute low back pain: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach, Physiotherapy, vol. 72, 1992, s. 279-293.
16. C. Manniche, G. Hesselsoe, L. Bentzen, I. Christensen, E. Lundberg: Clinical trial of intensive muscle training for chronic low back pain, Lancet, vol. 2, 1988, s. 1473-1476.
17. A.F. Mannion, B. Connolly, K. Wood, P. Dolan: The use of surface EMG power spectral analysis in the evaluation of back muscle function, J Rehabil Res Dev, vol. 34(4), 1997, s. 427-439.
18. A. Nachemson: Chronic pain – the end of the welfare state?, Quality of Life Research, vol. 3, 1994, s. 11-17.
19. A. Rissanen, H. Kalimo, H. Alaranta: Effect of intensive training on the isokinetic strength and structure of lumbar muscles in patients with chronic low back pain, Spine, vol. 20, 1995, s. 333-340.
20. AF. Mannion, M. Muntener, S. Taimela, J. Dvorak: A randomized clinical trial of three active therapies for chronic low back pain, Spine, vol. 24, 1999, s. 2435-2448.
21. K. Harkapaa, S. Taimela: Pain reduction and changes in depression and perceived competence during active functional restoration for chronic low-back pain: a 12-week follow-up, Euro-Spine 96, Zurich 1996, s. 76.
22. E. Birkner i in.: Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie, Wiad. Lek., vol. 56, 2003, s. 53-56.
23. L. Jagodziński i in.: Krioterapia ogólnoustrojowa cz.I, Gabinet Prywatny, vol. 91, 2001, s. 39-42.
24. K. Księżopolska-Pietrzak: Miejsce krioterapii w leczeniu chorób narządu ruchu – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 2, 1996, s. 157-160.
DOI :
Cytuj : Giemza, Cz. , Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 2/2011
facebook