The influence of High Intensity Laser Therapy on bone regeneration

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego

Authors :
Giemza, Cz.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Abstract : Laseroterapia wysokoenergetyczna HILT (High Intensity Laser Therapy) jest nowoczesną metodą fizykalną stosowaną w leczeniu schorzeń mięśniowo-szkieletowych. Energia świetlna znacznie przyspiesza metabolizm komórkowy i stymuluje procesy regeneracji naczyń, włókien nerwowych, tkanki łącznej, co jest szczególnie pożądane w procesie gojenia się złamań. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu laseroterapii wysokoenergetycznej HILT na procesy regeneracji kości po złamaniu oraz ocena jej skuteczności w leczeniu dolegliwości bólowych spowodowanych urazem. Materiał i metody. Badaniu poddano 22-osobową grupę pacjentów ze złamaniami w okolicy nadgarstka. Okolicę złamania naświetlano laserem o parametrach: długość fali ? = 880 nm, moc P=1500 mW, gęstość energii ED=4 J/cm2. Przed i po serii 10 zabiegów HILT pacjentom pobrano krew w celu oznaczenia markerów obrotu kostnego: osteokalcyny (OC, marker kościotworzenia) i markera resorpcji kości, C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (CTx). Dodatkowo oceniono wpływ terapii HILT na dolegliwości bólowe, za pomocą skali VAS (Visual Analogue Scale) oraz zmodyfikowanego kwestionariusza Leitinena. Wyniki i wnioski. Wyniki badań wskazują na silne działanie analgetyczne terapii HILT. Badania stężenia wskaźników metabolizmu kostnego nie potwierdziły wpływu terapii na procesy obrotu kostnego, wykazując jednocześnie, że we wczesnym okresie po złamaniu nie odnotowuje się odstępstw od normy.

High Intensity Laser Therapy (HILT) is a quite new method in physical therapy. There is not enough information on the influence of a therapeutic high intensity light on human body. It is well known that electromagnetic radiation influences the metabolism and stimulates vascularisation, as well as proliferation of many cells, among them osteoblasts. Aim. The aim of this work was to evaluate the changes in bone metabolism after bone fracture in patients subjected to this kind of laser irradiation (HILT). Material and method. The group of 22 patients with a radial bone fracture was subjected to the therapy HILT (? = 880 nm, P=1500 mW, ED=4 J/cm2). Before and after the treatment the biochemical markers of bone turnover were evaluated, as well as pain level was estimated. Results and conclusions. The obtained results confirmed good analgesic effect of HILT, already just after first administration. The examination of biochemical markers of bone turnover did not confirm the influence of HILT on the process of bone healing.

Keywords : HILT, laseroterapia wysokoenergetyczna, zrost kostny, markery obrotu kostnego, HILT, high intensity laser therapy, ostosis,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 2
Page : 99 – 102

Bibliography
: 1. G.D. Baxter: Therapeutic Lasers. Theory and practice, Churchill Livingstone, Edinburgh London, Madrid, Melbourne, New York and Tokyo 1994.
2. W. Glinkowski, L. Pokora: Lasery w terapii, Centrum Techniki Laserowej, Warszawa 1992.
3. P. Fiedor, T. Kęcik, Z. Niechod: Zarys klinicznych zastosowań laserów, Ankar, Warszawa 1995.
4. J. Taradaj: Lasery w medycynie i rehabilitacji, Fizjoterapia, vol. 9, 2001, s. 42-47.
5. L. Kujawa, K. Gworys, H. Chmielewski: Niskoenergetyczne promieniowanie laserowe w rehabilitacji medycznej, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 2, 2005, s. 89.
6. C. Lucas, M.J.C. Gemert, R.J. Haan: Efficacy of low-level laser therapy in the management of stage III Decubitus Ulcers: a prospective, observer- blinded multicentre randomised clinical trial, Lasers Med Sci, vol. 18, 2003, s. 72-77.
7. K. Gaida, R. Koller, C. Isler i in.: Low level laser therapy – a conservative approach to the burn scar?, Burns, vol. 30, 2004, s. 362-367.
8. P. Zalewski, M. Łukowicz, A. Zając, J. Szymańska, K. Ciechanowska: Termowizyjna analiza efektów termicznych laseroterapii wysokoenergetycznej HILT w zależności od dawki promieniowania, długości fali oraz techniki aplikacji, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 62-65.
9. M. Łukowicz, A. Pawlak, J. Pawlikowski, M. Weber-Zimmermann, P. Zalewski: Laseroterapia wysokoenergetyczna (HILT) – zastosowania kliniczne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 326-330.
10. M. Yamamoto, K. Tamura, K. Hiratsuka, Y. Abiko: Stimulation of MCM3 gene expression in osteoblast by low level laser irradiation, Lasers Med. Sci., vol. 16, 2001, s. 213-217.
11. R. Lubart, H. Breitbart: Biostimulative effects of low-energy lasers and their implications in medicine, Drug Develop. Res., vol. 50, 2000, s. 471-475.
12. M.M.E.M. Gerbi, A.M.C. Marques, L.M.P. Ramalho i in.: Infrared laser light further improves bone healing when associated with bone morphogenic proteins: An in vivo study in a rodent model, Photomed Laser Surg, vol. 26, 2008, s. 55-60.
13. G.A. Guzzardella, M. Fini, P. Torricelli, G. Giavaresi, R. Giardino: Laser stimulation on bone defect healing: an in vitro study, Lasers Med Sci, vol. 17, 2002, s. 216-220.
14. A.L.B. Pinheiro: Photoengineering of bone repair processes, Photomed Laser Surg, vol. 24, 2006, s. 169-178.
15. D.S. Blaya, M.B. Guimaraes, H.D. Poza i in.: Histologic study of the effect of laser therapy on bone repair, JCDP, vol. 9(6), 2008, s. 1-8.
16. Y. Ozawa, N. Shimizu, G. Kariya, Y. Abiko: Low-energy laser irradiation stimulates bone nodule formation at early stages of cell culture in rat calvarial cells, Bone 1998, vol. 22, s. 347-354.
17. A. Stein, D. Benayahu, L. Maltz i in.: Low-level laser irradiation promotes proliferation and differentiation of human osteoblasts in vitro, Photomed Laser Surg, vol. 23, 2005, s. 161-166.
18. S. Gatev: Helium-neon laser radiation in the rehabilitation of fracture patients, Voprosy Kurortologi i Lechebnoj Fiziczeskoj Kultury, vol. 2, 1989, s. 28-30.
19. A.L.B. Pinheiro, M.G. Oliveira, P.P.M. Martins, L.M.P. Ramalho, M.A.M. Oliveira, A.N. Silva Jr., R.A. Nicolau: Biomodulatory effects of LLLT on bone regeneration, Laser Ther., vol. 13, 2001, s. 73-79.
20. R. David, M. Nissan, I. Cohen, M. Soudry: Effect of low-power He-Ne laser on fracture healing in rats, Lasers Surg Med., vol. 19(4), 1996, s. 458-464.
21. E. Kiryłów, G. Kamiński: Miejsce biochemicznych markerów obrotu kostnego w zaleceniach diagnostyczno-leczniczych osteoporozy, Pol. Merk. Lek., vol. 25, 2008, s. 148, 368.
DOI :
Qute : Giemza, Cz. ,Łukowicz, M. ,Łukowicz, M. , Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 2/2011
facebook