The influence of low-pressure cold plasma on biological activity of immunocytes. Preliminary report

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne

Authors :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Jonak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, a.jonak@onet.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (0) 71 347 32 63, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Pilok, K.
Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 45-060 Opole, ul. Katowicka 68, tel. +48 (0) 77 442 35 16, jtaradaj@sum.edu.pl,
Pietraszewska, J.
Katedra Motoryczności Sportowca, Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 33 44, jadwiga.pietraszewska@awf.wroc.pl,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 617 31 12, damijan@imir.agh.edu.pl,
Przywara-Chowaniec, B.
II Oddział i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 41 800 Zabrze, tel. +48 (0) 32 271 10 10, bpzabrze@gmail.com,
Ilnicka, M.
Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, tel. +48 (0) 71 327 09 01, malgorzata.ilnicka@gmail.com,
Kasprzak, C.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 675 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Witkowski, Ł.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Polska Akademia Nauk, ul. ks. Trojdena 4, Warszawa 02-109, tel. +48 (0) 22 659 91 43, lwitkowski@ibib.waw.pl,
Elkin, I.
Nantes Sp. z o.o., ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec, tel. +48 (0) 75 734 68 99, elkin@nantes.com.pl,
Abstract : W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem niskociśnieniowej zimnej plazmy na biologiczną aktywność immunocytów. Analizowano zmiany fluorescencji limfocytów krwi ludzkiej. Wykazano wpływ zimnej plazmy na zmiany fluorescencji limfocytów, przy czym wzrost natężenia fluorescencji był wyższy w przypadku limfocytów osoby chorej niż zdrowej.

The effect of low-pressure cold plasma on biological activity of immunocytes was examined. The fluorescence of lymphocytes of healthy and ill person was examined. The increase of fluorescence intensity was observed in the lymphocytes of ill person.

Keywords : zimna plazma, immonocyty, fluorescencja, biologiczna aktywność, cold plasma, immunocytes, fluorescence, biological activity,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 4
Page : 397 – 398

Bibliography
: 1. V. Abidzina, I. Deliloglu-Gurhan, F. Ozdal-Kurt, B.H. Sen, I. Tereshko, I. Elkin, S. Budak, C. Muntele, D. Ila: Cell adhesion study of the titanium alloys exposed to glow discharge, Nuclear instruments and methods in physics research, vol. B262, 2007, s. 624-626.
2. I.V. Tereshko, V. Abidzina, I.E. Elkin, A.M. Tereshko, V.V. Glushchenko, S. Stoye: Formation of nanostructures in metals by low-energy ion irradiation, Surface & coatings technology, vol. 201, 2007, s. 8552-8556.
3. I.V. Tereshko, V.I. Khodyrev, E.A. Lipsky, A.V. Gonchareva, A.M. Tereshko: Materials modification by low-energy irradiation, Nuclear instruments and methods in physics research, vol. B127/128, 1997, s. 861-864.
4. A.A. Vostrikov, D.Yu. Dubov, M.R. Predteschensky: Ionization of water cluster by surface collision, Chem. Phys. Lett., vol. 139, 1987, s. 124-128.
5. V. Abidzina, I.V. Tereshko, I. Elkin, S. Budak, C. Muntele, D. Ila:Plasma ion induced Au nanocluster formation on silica, Nuclear instruments and methods in physics research, vol. B261, 2007, s. 674-677.
DOI :
Qute : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Jonak, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Łukowicz, M. ,Chromik, K. ,Pilok, K. ,Pietraszewska, J. ,Damijan, Z. ,Przywara-Chowaniec, B. ,Ilnicka, M. ,Kasprzak, C. ,Witkowski, Ł. ,Elkin, I. ,Elkin, I. , Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook