Influence of magnetic field of different characteristics on blood pressure in patients with back pain syndromes and hypertensive disease

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową

Authors :
Sieroń, A.
Katedra i Zakład Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. (032) 281 00 21 wew. 2710, asieron@mediclub.pl,
Miecznik, A.
Zakład Rehabilitacji Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego, pl. Hellera 1, 90-647 Łódź,
Abstract : W terapii pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa stosuje się zabiegi magnetoterapii i magnetostymulacji. Autorzy ocenili wpływ tej terapii na ciśnienie tętnicze krwi w grupie 64 pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Uzyskane wyniki wskazują na efekt hipotensyjny zabiegów magnetostymulacji.

In therapy patients with back pain syndromes are used measures of magnetotherapy and magnetostimulation. In this study a trial was made to estimate the influence of this therapy in a group of 64 patients with back pain syndromes and hypertensive disease. The obtained data proved that there is a hypotension effect after magnetostimulation.

Keywords : magnetoterapia, magnetostymulacja, ciśnienie tętnicze, magnetotherapy, magnetostimulation, blood pressure,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 1-2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Sieroń, A. ,Miecznik, A. ,Miecznik, A. , Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 1-2/2001
facebook