Wpływ symetrii ćwiczeń na rozkład temperatury górnej części ciała

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wpływ symetrii ćwiczeń na rozkład temperatury górnej części ciała

Autorzy :
Kwolek, A.
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a, 35-205 Rzeszów, tel. +48 505 09 51 99, budzinska2@tlen.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Hawrylak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3 5 , 51-612 Wrocław, t e l . + 48 (71) 34 73 085, arletta.hawrylak@awf.wroc.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, b.zagrodny.pl@gmail.com,
Abstrakty : W artykule zaprezentowano wyniki oceny termowizyjnej symetrii ćwiczeń fizycznych. Celem badań była analiza wpływu asymetrii pracy mięśni na rozkład temperatury ciała i porównanie ich z ćwiczeniami wykonywanymi symetrycznie. Analizowano wpływ ćwiczeń na mięśnie obręczy barkowej, przede wszystkim na zginacze, prostowniki, przywodziciele i odwodziciele ramion oraz przedramion. Wykazano, że za pomocą termowizji można wykryć asymetrię wykonywanych ćwiczeń fizycznych.

The thermal imaging camera was used to examine the physical exercises symmetry. The influence of muscle work asymmetry on the body temperature distribution, was studied. The results were compared with the effects of symmetrically performed exercises. The study was focused on the girdle muscles, in particular on arm and forearm flexors and extensors, abductors and adductors. It was demonstrated that the asymmetry of physical exercises may be stated by thermovison.

Słowa kluczowe : termografia, mięśnie, ćwiczenia asymetryczne, termography, muscle, asymmetric exercises,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 3
Strony : 189 – 190
Bibliografia : 1. J. Mrozowski, J. Awrejcewicz: Wstęp do biomechaniki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
2. J. Cooper, W.C. Randall, A.B. Hertzman: Vascular convection of heat from active muscle to overlying skin, Journal of Applied Physiology, vol. 14, 1959, s. 207-211.
3. J. Anwajler, K. Dudek: Ocena aktywności wybranej grupy mięśni na podstawie pomiaru zmian temperatury powierzchni ciała, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 20-22.
4. M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Kempińska-Podhorodecka: Termowizyjna ocena zmian temperatury na powierzchni kończyn górnych u zawodników uprawiających waterpolo, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 334-338.
5. H. Zaidi, R. Taiar, S. Sohanno, G. Polidori: The influence of swimming type on the skin temperature maps of a competitive swimmer from infrared thermography, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 9(1), 2007, s. 47-51.
6. M. Chudecka, A. Lubkowska: Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature, Journal of Thermal Biology, vol. 35, 2010, s. 379-385.
7. A. Dyszkiewicz, J. Kuna: Simplified analysis of spine thermovision picture in diagnostics of scolioses, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 3(1), 2001, s. 93-99.
8. S. Dragan, H. Konik, A. Prastowski, W. Orzechowski: Application of thermography in diagnostics and prognostication of scoliosis treatment, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 4(1), 2002, s. 64-70.
9. M. Tkaćova, R. Hudak, P. Foffova, J. Zicak: An importantance of camera – subject distance and angle in musculoskeletal applications of medical thermography, Acta Electrotechnica et Informatica, vol. 10(2), 2010, s. 57-60.
10. J. Żuber, A. Jung: Metody termograficzne w diagnostyce medycznej, wyd. Bomar marketing 1997.
11. R.L. Huston: Principles of Biomechanics, CRC Press, Londyn, Nowy Jork 2009.
DOI :
Cytuj : Kwolek, A. ,Skrzek, A. ,Hawrylak, A. ,Awrejcewicz, J. , Wpływ symetrii ćwiczeń na rozkład temperatury górnej części ciała. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 3/2011
facebook