Effect of regular exercises on the function of lower extremity muscles in patients with Parkinson disease – a pilot study

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne

Authors :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Abstract : Cel pracy: Ocena wpływu ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni działających na stawy kolanowe u pacjentów z chorobą Parkinsona. Grupa badana: 10 pacjentów (kobiet) z chorobą Parkinsona, średni wiek 72,9 lat (grupa badana), oraz 12 osób zdrowych (kobiety), słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, średni wiek 65,0 lat (grupa kontrolna). Metoda badań: Wykonano badania czynnościowe mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego na stanowisku do badań izokinetycznych Biodex System 3 Multi Joint. Badania przeprowadzono przed przystąpieniem do usprawniania pacjentów leczonych z powodu choroby Parkinsona oraz po okresie dwóch miesięcy regularnych ćwiczeń. Wyniki: W grupie pierwszej, w przypadku prędkości kątowej 60%, uzyskano istotną poprawę wszystkich analizowanych parametrów mięśni zginaczy i prostowników, zarówno w obrębie kończyny dolnej prawej, jak i lewej. Natomiast w przypadku prędkości kątowej 1807s istotnie wzrosły analizowane parametry dla mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego oraz dla mięśni prostowników stawu kolanowego lewego. W grupie 2. nie stwierdzono żadnych istotnych różnic. Wnioski: Ćwiczenia ruchowe prowadzone u osób z chorobą Parkinsona poprawiają czynność mięśni kończyn dolnych, w związku z powyższym mogą zmniejszyć ryzyko występowania upadków oraz powikłań z nimi związanych.

The influence of the regular exercises on the function of lower extremities muscles acting on the knee joints in patients with Parkinson's disease. Subjects: 10 women with Parkinson's disease at the average age of 72,9 and 12 healthy females at the average age of 65,0 (control group). Methods: Biodex dynamometer was used to measure strength – velocity parameters in the knee flexors and extensors muscles. The examination were performed before the period of patients rehabilitation and after two months of regular exercises. Results: In a group 1, in case of the angular velocity of 60°/s, a significant improvement of all analyzed parameters of flexor and extensor muscles was obtained, both in the right and the left lower extremity. In the case of the angular velocity of 1807s, a significant increase of analyzed parameters of flexor and extensor muscles was noted. No significant differences were found in a group 2. Conclusions: Exercises in case of patients with Parkin-son's disease increase the muscular function of lower extremities and therefore may decrease the risk of falls and complications resulting from injures.

Keywords : choroba Parkinsona, Parkinson, ćwiczenia ruchowe, dynamometria czynnościowa, motor excercises, Parkinson's disease, functional dynamometry,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 2
Page : 108 – 111

Bibliography
: 1. K. Galus, J. Kocemba: MSD Podręcznik Geriatrii, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 1999, s. 70-85.
2. M. Nallegowda i in.: Role of sensory input and muscle strength in maintenance of balance, gait, and posture in Parkinson's disease: a pilot study, Am J Phys Med Rehabil, vol. 83(12), 2004, s. 898-908.
3. S.W. Pedersen, B. Oberg: Dynamic strength in Parkinsons disease. Quantitative measurements following withdrawal of medication, Eur Neurol, vol. 33(2), 1993, s. 97-102.
4. B. Saltin, S. Landin: Work capacity, muscle strength and SDH activity in both legs of hemiparetic patients and patients with Parkinson's disease, Scand J Clin Lab Invest, vol. 35(6), 1975, s. 531-538.
5. L.M. Inkster, J.J. Eng, D.L. Maclntyre, A.J. Stoessl: Leg muscle strength is reduced in Parkinson's disease and relates to the ability to rise from a chair, Mov Disord, vol. 18(2), 2003, s. 157-162.
6. M. Hirsch, T. Toole, CG. Maitland, R.A. Rider: The effects of balance training and high-intensity resistance training on persons with idiopathic Parkinson's disease, Arch Phys Med Rehabil, vol. 84(8), 2003, s. 1109-1117.
7. TA. Scandalis, A. Bosak, J.C. Berliner, L.L. Helman, MR Wells: Resistance training and gait function in patients with Parkinson's disease, Am J Phys Med Rehabil, vol. 80(1), 2001, s. 38-43.
8. Ch.J. Hass, M.A. Collins, J.L. Juncos: Resistance training with creatine monohydrate improves upper-body strength in patients with Parkinson's disease: a randomized trial, Neu-rorehabilitation and Neural Repair, vol. 21(2), 2007, s. 107-115.
9. W. Kuran: Żyję z chorobą Parkinsona, PZWL, Warszawa 2002.
10. A. Friedman: Zdaniem specjalisty, Rehabilitacja Medyczna, vol. 5(2), 2001, s. 9-15.
11. I. Malicka, D. Chamera-Bilińska, M. Koszewicz, G. Dąbrowska, M. Woźniewski: Parametry charakteryzujące działanie mięśni w warunkach izokinetycznych u osób z choroba Parkinsona – doniesienie wstępne, Rehabilitacja Medyczna, vol. 10(3), 2006, s. 29-34.
12. H. Nogaki, S. Kakinuma, M. Morimatsu: Muscle weakness in Parkinson's disease: a follow-up study, Parkinsonism Re-lat Disord, vol. 8(1), 2001, s. 57-62.
13. S. Kakinuma, H. Nogaki, B. Pramanik, M. Morimatsu: Muscle weakness in Parkinson's disease: isokinetic study of the lower limbs, Eur Neurol, vol. 39(4), 1998, s. 218-222.
14. S.W. Pedersen, B. Oberg, L.E. Larsson, B. Lindval: Gait analysis, isokinetic muscle strength measurement in patients with Parkinson's disease, Scand J Rehabil Med, vol. 29(2), 1997, s. 67-74.
15. T. Ellis, C.J. de Goede, RG. Feldman, E.C. Wolters, G. Kwakkel, R.C. Wagenaar: Efficacy of a physical therapy program in patients with Parkinson's disease: a randomized controlled trial, Arch Phys Med Rehabil, vol. 86(4), 2005, s. 626-632.
16. I. Reuter, M. Engelhardt, K. Stecker, H. Baas: Therapeutic value of exercise training in Parkinson's disease, Med Sci Sports Exerc, vol. 31(11), 1999, s. 1544-1549.
17. C. Pacchetti, F. Mancini, R. Aglieri, C. Fundaro, E. Mar-tignoni, G. Nappi: Active music therapy in parkinson's disease: An integrative method for motor and emotional rehabilitation, Psychosomatic Medicine, vol. 62, 2000, s. 386-393.
DOI :
Qute : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Malicka, I. , Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona – doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook