Influence of the ultrasound therapy on the spine muscle’s tension in patients with spondyloarthrosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ terapii ultradźwiękowej na napięcie mięśni w odcinku lędźwiowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą stawów kręgosłupa

Authors :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Abstract : Ultradźwięki wykorzystywane są w leczeniu wielu schorzeń narządu ruchu, między innymi dolegliwości bólowych związanych ze zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi kręgosłupa. Celem pracy jest ocena wpływu fali ultradźwiękowej na napięcie mięśni prostowników grzbietu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz ocena efektywności terapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u pacjentów z zespołem bólowym. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 60 pacjentów, podzielonych na dwie grupy badawcze. Grupa I poddana była zabiegom nadźwiękawiania, grupa II stanowiła grupę kontrolną. U każdego pacjenta wykonano pomiar stanu napięcia mięśniowego za pomocą zegarowego miotonometru Szirmai oraz dokonywano subiektywnej oceny dolegliwości bólowych na podstawie skali VAS (Visual Analogue Scale). Wyniki i wnioski. Zastosowanie zabiegów ultradźwiękowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku lędźwiowo- krzyżowym istotnie zmniejsza napięcie mięśni prostowników grzbietu. Wykazano, że zabiegi ultradźwiękowe powodują zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Ultrasound therapy is used to treat many disorders of locomotory system and to reduce back pain in patients with spondyloarthrosis. The aim of this study was to evaluate the influence of ultrasound therapy on muscule’s tension in the lumbar spine, as well as to evaluate the pain level. Materials and methods. The research was performed on 60 patients, divided into two groups. The first group was subjected to ultrasound therapy, whereas the second one served as the control group. Tension of muscles was measured by means of Szirmai miotonometr. Back pain was evaluated using the Visual Analogue Scale (VAS). Results and conclusion. The statistically decrease of muscle tension and pain level were observed within the lumbar spine in patients with osteoarthritis as a result ultrasound therapy.

Keywords : ultradźwięki, napięcie mięśni, choroba zwyrodnieniowo-wytwórcza, kręgosłup, ultrasound, muscle's tension, spondylarthrosis, spine,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 1
Page : 21 – 23

Bibliography
: 1. T. Mika: Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 1996, s. 338-365.
2. A. Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński: Fizjoterapia z elementami klinicznymi, PZWL, Warszawa 2008.
3. S.B. Barnett: Ultrasound. Nonthermal issues: cavitation – its nature, detection and measurement, Ultrasound Med. Biol., vol. 24 (1), 1998, s. 11-21.
4. K. Miłowska: Ultradźwięki – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii sonodynamicznej, Postępy Hig Med. Dośw., vol. 61, 2007, s. 338-349.
5. D. Daleci: Mechanical bioeffects of ultrasound, Annu. Rev. Biomed. Eng., vol. 6,2004, s. 229-248.
6. G. Haar: Therapeutic ultrasound, Eur. J. Ultrasound, vol. 9, 1999, s. 3-9.
7. F.A. Duck: Radiation stress and its bio-effects. European Committee for Medical Ultrasound Safety (ECMUS), Eur. J. Ultrasound, vol. 11,2000, s. 61-64.
8. N. Kudo, K. Yamamoto: Impact of bubbles on ultrasound safety, International Congress Series, vol. 1274,2004, s. 129-132.
9. G. Straburzyński: Experimental studies on the effect of ultrasonics on the histamine content in the blood and some tissues, Med. Dośw., vol. 29, 1964, s. 269-289.
10. J. Nowotny: Podstawy fizjoterapii, Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.
11. D. Durmus, Y. Durmaz, F. Canturk: Effects of therapeutic ultrasound and electrical stimulation program on pain, trunk muscle strength, disability, walking performance, quality of life, and depression in patients with low back pain: a randomized-controlled trial, Rheumatol Int., vol. 30(7), 2010, s. 901-910.
12. M. Łukowicz, P. Zalewski, M. Weber-Zimmermann, K. Piecyk: Ocena skuteczności jonoforezy z dikbfenakiem w zespołach bólowych odcinka L-S kręgosłupa, Balneologia Polska, vol. 50(2), 2008, s. 125-133.
13. J. Witkoś, J. Nowotny: Zmiany temperatury powierzchni skóry po nadźwiękawianiu ciągłym i impulsowym, Fizjoterapia Polska, vol. 8(2), 2008, s. 161-169.
14. R. Dziendziel: Ultradźwięki w fizykoterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12,2006, s. 250-252.
15. F. Grubisić, S. Grazio, Z. Jajić, T. Nemcić: Therapeutic ultrasound in chronic low back pain treatment, Reumatizam., vol. 53(1), 2006, s. 18-21.
16. N.N. Ansari, S. Ebadi, S. Talebian, S. Naghdi, H. Mazaheri, G. Olyaei, S. Jalaie: A randomized, single blind placebo controlled clinical trial on the effect of continuous ultrasound on low back pain, Electromyogr Clin Neurophysiol., vol. 46(6), 2006, s. 329-336.
DOI :
Qute : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Ciejka, E. , Wpływ terapii ultradźwiękowej na napięcie mięśni w odcinku lędźwiowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą stawów kręgosłupa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook