Effect of SPA treatment procedures on metabolic syndrome risk factors in 20th Military SPA & Rehabilitation Hospital in Krynica-Zdrój, Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na czynniki ryzyk zespołu metabolicznego na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju

Authors :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Abstract : Celem pracy było zbadanie wpływu zabiegów uzdrowiskowych na czynniki ryzyka zespołu metabolicznego (ZM) zgodnie z wytycznymi ATP III (Adult Treatment Panel). Poddano obserwacji grupę 33 kobiet przebywających na leczeniu sanatoryjnym z powodu schorzeń stawów. Analizowano próbę na dwa sposoby: pierwszy – oceniano próbę ogólną, drugi – grupę osób z obecnym, co najmniej jednym czynnikiem ryzyka. Otrzymano istotny spadek obwodu ta-hi oraz spadek stężenia HDL w osoczu (istotny w próbie ogólnej). Inne zmienne były statystycznie nieistotne. W podsumowaniu stwierdzono, że zabiegi uzdrowiskowe nie powodują istotnych zmian czynników ryzyka zespołu metabolicznego, należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednią modyfikację trybu życia.

The purpose of the study was to investigate an effect of SPA treatment procedures on metabolic syndrome risk factors according to ATP III. 33 women suffering from the diseases of joints were examined. Statistical analysis was performed in two ways: first in general sample, second -in group with a presence at least of one of the risk factors. The study revealed significantly decrease of waist diameter and decrease of HDL plasma level (significant in general sample only). Other variables were not significant. In conclusion, SPA treatment procedures had no effect on risk factors of metabolic syndrome, however, a proper modification of lifestyle should be considered.

Keywords : leczenie uzdrowiskowe, zespół metaboliczny, czynniki ryzyka, ATP III, risk factors, SPA treatment procedures, metabolic syndrome, risk factors, ATP III,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 4
Page : 305 – 308

Bibliography
: 1. E.S. Ford, W.H. Giles, W.H. Dietz: Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, JAMA 287 (2002), s. 356-359.
2. G. Broda., D. Szcześniewska, S. Rywik: Częstość występowania zespołu metabolicznego w populacji osób dorosłych Warszawy, Med. Metabol. 7 (2003), s. 25-29.
3. H.M. Lakka, D.E. Laaksonen, T.A. Lakka i in.: The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men, JAMA 288 (2002), s. 2709-2716.
4. Expert Panel on Detection Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP). Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP HI), JAMA 285 (2001), s. 2486-2497.
5. M. Tanasescu, M.F. Leitzmann., E.B. Rimm, W.C. Wil-lett., M.J. Stampfer, F.B. Hu: Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men, JAMA 288 (2002), s. 1994-2000.
6. P.D. Thompson, D. Buchner, I.L. Pina i in.: Exercise and physical activity in the prevention and treatment of atherosclerotic cardiovascular disease. A statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommitee on Physical Activity), Circulation 107 (2003), s. 3109-3116.
7. A. Lupa-Straburzyńska, G. Straburzyński: Fizjoterapia, wyd. III, PZWL, Warszawa 2003.
DOI :
Qute : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Obidowski, R. , Wpływ zabiegów uzdrowiskowych na czynniki ryzyk zespołu metabolicznego na podstawie obserwacji grupy pacjentek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook