The influence of the use of lower limbs orthoses on postural stability of children with cerebral palsy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Authors :
Wrona, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, artur.wrona@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Dereń, E.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Pawik, Ł.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35, lukaszpawik@gmail.com,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Wrzosek, Z.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Fizjoterapii, AWF Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Łuczak, E.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1, elzbietaluczak@op.pl,
Słaba, S.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Rochmiński, R.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Fizjoterapii, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego w I Katedrze Rehabilitacji, 90-419 Łódź, pl. Hallera 1,
Rżewska, E.
Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 114,
Jasiński, R.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Turek, J.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Rudzińska, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
Dąbrowska, G.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, 50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3,
Skrzek, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Nowacka, U.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I J. Paderewskiego 35, ulanowacka2@gmail.com,
Skrzek, A.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii, Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, 51-612 Wrocław, al. I J. Paderewskiego 35,
Bonikowski, M.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Zagórze k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna,
Abstract : Celem pracy była ocena stabilności ciała i jej mechanicznej kontroli przy staniu swobodnym na boso i staniu w ortozach kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badaniami objęto 40 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) – pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiartii w Zagórzu koło Warszawy. Grupę badawczą podzielono na dwie podgrupy ze względu na postać kliniczną MPDz: 20 osób z niedowładem połowiczym i 20 osób z niedowładem obustronnym. Wiek badanych mieścił się w przedziale 2-15 lat. Do oceny stabilności ciała i jej mechanicznej kontroli wykorzystano metodę stabilograficzną przy użyciu sprzętu AMTI NetForce OR6-7-1000. Pomiar równowagi przeprowadzono w dwóch pozycjach: stojącej swobodnie na boso i stojącej swobodnie w ortozach kończyn dolnych. Wyniki badań wskazują, że do poprawy stabilności ciała w pozycji stojącej po założeniu ortoz kończyn dolnych dochodzi w obu grupach badawczych, co objawia się zmniejszeniem wartości parametrów stabilograficznych. Istotne zmiany wykazano jedynie w grupie dzieci z niedowładem połowiczym, w zakresie: przemieszczenia COP lewo-prawo, średniej prędkości oraz długości całkowitej stabilogramu.

The aim of the work was the evaluation of differences in the postural stability and its mechanical control between free bare feet standing position and standing position in lower limbs’ orthoses of children suffering from cerebral palsy. The examination included 40 children with cerebral palsy from Mazowieckie Centre of Neuropsychiatry in Zagórze, near Warsaw. The research group was divided into two subgroups: 20 persons with hemiparesis and 20 with diparesis. The examined children were aged between 2-15. The examination of body stability and its mechanical control was carried on with the help of the stabilographic method by means of AMTI NetForce OR6-7-1000 equipment. Balance was measured in these two tests: free standing, bare feet and standing with orthotics of lower limbs. An improvement in terms of lowering the values of stabilographic parameters of the body stability in both research groups after using lower limbs’ orthotics, was stated. Significant changes were observed only in the group of children with hemiparesis in the range of: left-right COP movement, mean speed and length of stabilogram.

Keywords : mózgowe porażenie dziecięce, stabilność postawy ciała, ortozy kończyn dolnych, posturografia, cerebral palsy, postural stability, lower limbs’ orthoses, posturography,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2014
Number : Vol. 20, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wrona, A. ,Bauer, J. ,Dereń, E. ,Pawik, Ł. ,Konieczny, G. ,Wrzosek, Z. ,Łuczak, E. ,Słaba, S. ,Rochmiński, R. ,Rżewska, E. ,Jasiński, R. ,Turek, J. ,Rudzińska, E. ,Dąbrowska, G. ,Skrzek, A. ,Nowacka, U. ,Skrzek, A. ,Bonikowski, M. ,Bonikowski, M. , Wpływ zastosowania ortoz kończyn dolnych na stabilność posturalną u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 20, nr 1/2014
Facebook