Współczesna cystometria przepływowa

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Współczesna cystometria przepływowa

Autorzy :
Skotny, A.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com,
Pucińska, J.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Abstrakty : Cytometria przepływowa jest bardzo obiecującą techniką badawczą i diagnostyczną, znajdującą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, medycyny i biotechnologii. Umożliwia ona zarówno charakterystykę jakościową, jak i ilościową badanych komórek. Cytometria przepływowa pozwala na opisanie populacji komórek, która może stanowić nawet mniej niż 1% badanej próbki. Dzięki rozwojowi techniki i biotechnologii współczesne cytometry pozwalają na jednoczesną analizę wielu parametrów badanych próbek. Pomiar jest szybki, a pozyskiwane dane można analizować wykorzystując ogólnie dostępne narzędzia i metody statystyczne. W niniejszym artykule omówiono zasadę działania oraz wybrane zastosowania współczesnej cytometrii przepływowej.

Flow cytometry is a very promising diagnostic and research technique. It already has been employed in medicine, biotechnology and other industry branches. The method enables both qualitative and quantitative characterization of examined material. Flow cytometry allows to detect and describe cell subpopulations that may be even less than 1% of sample content. With the development of engineering and biotechnology modern flow cytometers enable simultaneous analysis of multiple parameters. The measurement is fast and the data collected can be analyzed using common tools and statistical methods. This article discusses the working principles and selected applications of modern flow cytometry.

Słowa kluczowe : cytometria przepływowa, analiza wieloparametrowa, diagnostyka, immunologia, alergologia, flow cytometry, multi-parametric analysis, diagnosis, immunology, allergology,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 1
Strony : 3 – 11
Bibliografia : 1 J. Skierski: Cytometria wczoraj i dziś – podróż przez dziesięciolecia, Cytometria Polska, vol. 1, 2012, s. 4-10.
2 H. Shapiro: Practical flow cytometry, Wiley-Liss (4th ed.), New York 2003.
3 http://www.appliedcytometry.com/flow_cytometry.php
4 J. Kantorski: Podstawy cytometrii przepływowej, Central-European Journal of Immunology, vol. 21, 1996, s. 87-93.
5 M. Rahman: Introduction to Flow Cytometry, AbD Serotec, http://static.abdserotec.com/uploads/Flow-Cytometry.pdf
6 BD LSRFortessa Specification, http://www.bdbiosciences.com/documents/bd_lsrfortessa_brochure.pdf
7 Fluorescent Dyes for Flow Cytometric Analysis, http://www.ebioscience.com/knowledge-center/application/flow-cytometry/flow-cytometry-fluorophores.htm
8 J. Skierski: Cytometria przepływowa, w: Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, Z. Jóźwiak, G. Batrosz, (red.), PWN, Warszawa 2008, s. 494-501.
9 M. Kopaczyńska, J. Pucińska, A. Ulatowska-Jarża, H. Podbielska: Badania mikroskopowe w biomedycynie, w: Optyka biomedyczna – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 215-241.
10 M. Walling, J. Novak, J.R. Shepard: Quantum dots for live cell and in vivo imaging, International Journal of Molecular Sciences, vol. 10(2), 2009, s. 441-491.
11 Qdot Probes, http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/brands/Molecular-Probes/Key-Molecular-Probes-Products/ Qdot.html
12 R. Bakalova, Z. Zhelev, D. Kokuryo, L. Spasov, I. Aoki, T. Saga: Chemical nature and structure of organic coating of quantum dots is crucial for their application in imaging diagnostics, International Journal of Nanomedicine, vol. 6, 2011, s. 1719-1732.
13 D. Strokotov, A. Moskalensky, V. Nekrasov, V. Maltsev: Polarized light-scattering profile-advanced characterization of nonspherical particles with scanning flow cytometry, Cytometry A, vol. 79(7), 2011, s. 570-579.
14 T. Lindmo, H. Steen: Flow cytometric measurement of the polarization of fluorescence from intracellular fluorescein in mammalian cells, Biophysicla Journal, vol. 18(2), 1977, s. 173-187.
15 Flow Cytomerty Overview, http://www.appliedcytometry.com/flow_cytometry.php
16 D. Burchardt, L. Machowska, K. Derwich, H. Samara, G. Dworacki: Cytometria przepływowa – możliwości zastosowania w diagnostyce klinicznej zmian w obrębie jamy ustnej, Nowiny Lekarskie, vol. 77(4), 2008, s. 324-329.
17 A. Kaczmarek, A. Mackiewicz, E. Leporowska, T. Osawa: Rola i miejsce cytometrii przepływowej w diagnostyce klinicznej, Współczesna Onkologia, vol.6, 2002, s. 366-373.
18 A. Pituch-Noworolska, K. Bukowska-Strakova, M. Wójcikowska, K. Zwonarz, A. Błaut-Szlósarczyk, A. Szaflarska, Analiza cytometryczna w trudnych przypadkach pierwotnych niedoborów odporności, Cytometria Polska, vol. 1, 2012, s. 115-126.
19 J.M. Taylor, J.L. Fahey, R. Detels, J.V. Giorgi: CD4 percentage, CD4 number and CD4:CD8 ratio in HIV infection, Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, vol. 2(2), 1989, s.114-124.
20 J.M. Witkowski: Udział kationów w transdukcji sygnału w stymulowanych limfocytach T.II.H+ i zmiany pH cytoplazmy, Postępy Biologii Komórki, vol. 19, 1992, s. 139-145.
21 A. Szczawińska-Popłonyk, A. Bręborowicz: Niedobory odporności, w: Immunologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2008, s. 137-157.
22 J. Baran: Nowa epoka cytometrii przepływowej – przewodnik po współczesnych cytometriach i ich zastosowanie, Postępy Biologii Komórki, vol. 35(24), 2008, s. 3-15.
23 J. Baran: Współczesne metody oceny apoptozy – wiele dróg do celu, Cytometria Polska, vol. 1, 2012, s. 11-19.
24 B. György, T.G. Szabó, L. Turiák, M. Wright, P. Herczeg, Z. Lédeczi, Á. Kittel, A. Polgár, K. Tóth, B. Dérfalvi, G. Zelenák, I. Böröcz, B. Carr, G. Nagy, K. Vékey, S. Gay, A. Falus: Improved flow cytometric assessment reveals distinct microvesicle (cell-derived microparticle) signatures in joint diseases, PLoS One, vol. 7 (11), 2012.
25 Z. Smoleńska, J. Pawłowska, A. Daca, M. Soroczyńska-Cybula, J. Witkowski, E.M. Bryl: Disease activity in patients with long-lasting rheumatoid arthritis is associated with changes in peripheral blood lymphocyte subpopulations, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, vol. 122(12), 2012, s. 591-598.
26 T. Urbankowski, G. Hoser, J. Domagała-Kulawik: Th1/Th2/Th17-related cytokines in the bronchoalveolar lavage fluid of patients with sarcoidosis: association with smoking, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, vol. 122(7-8), 2012, s. 320-325.
27 A. Szpechciński, P. Kopiński, D. Giedronowicz, A. Rozy, P. Jaguś, M. Szołkowska, J. Chorostowska-Wynimko: Simple flow cytometric protocol of CD4+/CD8+ lymphocyte ratio assessment in bronchoalveolar lavage fluids from patients with interstitial lung diseases, Analytical and Quantitative Cytology and Histology, vol. 33(5), 2011, s. 289-296.
28 I. Steiner, A. Kostrzewa, M. Grzegorowski, K. Wiktorowicz: Wpływ tonsilektomii na skład subpopulacji limfocytów krwi obwodowej dziecka, Nowiny Lekarskie, vol. 67(4), 1998, s. 540-546.
29 Z. Karaś, R. Rutkowski: Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach kłykcin kończystych, Nowiny Lekarskie, vol. 67(4), 1998, s. 408-411.
30 Y. Xu, K.J. Zhu, N. Zhu, D.H. Jiang, X.Z. Chen, H. Cheng: Expression of Foxp3+CD4+CD25+ regulatory T cells and Th1/Th2, Tc1/Tc2 profiles in the peripheral blood of patients with condyloma acuminatum, Clinical and Experimental Dermatology, vol. 34(2), 2009, s. 229-235.
31 Y.Y. Li, H.H. Liu, H.L. Chen, Y.P. Li: Adipose-derived mesenchymal stem cells ameliorate STZ-induced pancreas damage in type 1 diabetes, Biomedical Materials and Engineering, vol. 22(1-3), 2012, s. 97-103.
DOI :
Cytuj : Skotny, A. ,Pucińska, J. , Współczesna cystometria przepływowa. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 1/2013
facebook