Wstęp do radiobiologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Wstęp do radiobiologii

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono program zajęć z przedmiotu “Wstęp do radiobiologii”, opracowany dla studentów V roku kierunku Inżynieria Biomedyczna. Zajęcia prowadzone były jako obieralne w wymiarze: 30 godzin wykład + 30 godzin laboratorium. Program wykładu zawierał podstawy fizyczne obejmujące: rodzaje promieniowania jonizującego i ich źródła, procesy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, detektory promieniowania, wpływ promieniowania jonizującego na komórkę i na organizm człowieka, wielkości dozymetryczne, metody ich pomiaru, podstawowe zasady ochrony radiologicznej oraz radiobiologię w radioterapii. Zajęcia laboratoryjne miały na celu praktyczne zapoznanie z metodami pomiarowymi w zakresie fizyki jądrowej.

The paper shows the curriculum of course “Introduction to radiobiology” prepared for students of the 5th y ear o f Biomedical Engineering study. The program of this course is realized in a form of: 30 hours of lectures + 30 hours of practical classes. The main issues of the course include: physical fundamentals of nature of ionizing radiation and its sources, interaction of radiation with matter, radiation detectors, biological effects of radiation, quantities and units in dosimetry, radiation dose measurement, principles of radiation protection, and radiobiology in radiotherapy. The aim of the practical classes was to acquaint students with the measuring methods used in nuclear physics.

Słowa kluczowe : promieniowanie jonizujące, detektor promieniowania, dozymetria, ochrona radiologiczna, radiobiologia, radioterapia, ionising radiation, detector of radiation, dosimetry, radiological protection, radiobiology, radiotherapy,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 90 – 93
Bibliografia : 1. G. Delanay et al.: The role of radiotherapy in cancer treatment: estimating optimal utilization from a revieiv of evidence-ba-sed clinical guidelines, Cancer, vol. 104, 2005, p. 1129-1137.
2. A.Z. Hrynkiewicz (redakcja): Człowiek i promieniowanie jonizujące, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3. B. Dziunikowski: O fizyce i energii jądrowej, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
4. B. Dziunikowski, S.J. Kalita: Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych, Skrypt Uczelniany, nr 1440, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
5. P. Gryboś: Front-end electronics for multichannel semiconduc-tor detector systems, Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology, Warsaw 2010.
6. M.F. L'Annunziata (redakcja): Handbook ofradioactivity analy-sis, second edition, Academic Press, New York 2003.
7. A. Gasińska: Biologiczne podstawy radioterapii, AGH Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej, Kraków 2001.
8. J. Kiefer: Biological radiation effects, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1990.
9. M. Joiner, A. Van der Kogel (redakcja): Basic clinical radiobiology, Hodder Arnold An Hachette UK Company, London 2009.
10. R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak: Podstawy inżynierii biomedycznej, vol. 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. , Wstęp do radiobiologii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook