Journal : Acta Energetica
Article : Wykonywanie prac w technologii PPN na liniach przesyłowych 400 kV, 220 kV i rozdzielczych 110 kV w ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu

Authors :
Popczyk, J.
Politechnika Śląska,
Czapp, S.
Politechnika Gdańska,
Graczyk, A.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Klucznik, J.
Politechnika Gdańska,
Kulczycki, J.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Lubośny, Z.
Politechnika Gdańska,
Michniewski, R.
ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu,
Abstract : Historia wykonywania prac PPN na liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć w ENERGA – OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu sięga ubiegłego wieku, bo w 1933 roku, kiedy to po raz pierwszy wykonano prace w technologii PPN w Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek (poprzedniczki ENERGA – OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu) na linii 60kV Gródek – Gdynia. Wznowienie wykonywania prac PPN na napowietrznych liniach przesyłowych nastąpiło w 1990 roku na liniach 400kV w oparciu o technologię i sprzęt zakupiony w byłej NRD. W 1992 roku zapoczątkowano wykonywanie prac PPN na słupach przelotowych i przelotowo – skrzyżowaniowych linii 220kV w oparciu o technologie opracowaną w Zakładzie Energetycznym Toruń przy współpracy z Instytutem Energetyki Zakładem Bezpieczeństwa Pracy w Gliwicach, a w 2008 roku w ENERGA – OPERATOR S. A. Oddział w Toruniu opracowano i wdrożono technologie wymiany izolatorów i osprzętu na słupach odporowych i odporowo – narożnych linii 220kV.

Keywords : straty energii elektrycznej, linia elektroenergetyczna napowietrzna, linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, overhead power line, power line, electric power losse, Iow voltage network,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 1
Page : 101 – 109

Bibliography
: 1. Michniewski R., Aspekty techniczne i ekonomiczne prowadzenia prac pod napięciem w ZE Toruń SA, Energetyka, 2002, nr 10/11.
2. Michniewski R., Czy warto wykonywać PPN na liniach przesyłowych w Polsce?, Energetyka, 2006, nr 6 i Biuletyn Informacyjny PTPiREE, 2006, nr 4.
3. Michniewski R., Prace pod napięciem na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii 400 kV – uzyskiwane efekty ekonomiczne, IX Konferencja “Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie” Gdańsk 21-22.06.2007
4. Michniewski R., Prace pod napięciem na słupach odporowych i odporowo-narożnych linii 400kV-efekty ekonomiczne, Biuletyn Branżowy, 2007, nr 8, Energia elektryczna, PTPiREE.
5. Krawulski A., Niejadlik T, Prace pod napięciem na liniach 400 kV i 220 kV wykonywane w Koncernie ENERGA SA Oddział w Toruniu, VIII Międzynarodowa Konferencja ICOLIM 2006, Czechy, Praga, 7-9.06.2006.
6. Michniewski R., Prace pod napięciem realizowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu na sieci przesyłowej 400 kV, 220 kV i 110 kV – uzyskane efekty ekonomiczne i związane z ochroną środowiska, IX Międzynarodowa Konferencja ICOLIM 2008 Polska, Toruń, 4-6.06.2008.
7. Dmoch K., Konieczny Z., Prace pod napięciem w ENERGA-OPERATOR SA – nowe technologie na liniach napowietrznych WN, IX Międzynarodowa Konferencja ICOLIM 2008 Polska, Toruń, 4-6.06.2008.
8. Michniewski R., Michniewski D., Niejadlik T, Wykonywanie prac pod napięciem w Polsce na napowietrznych liniach 110 kV, VII Międzynarodowa Konferencja ICOLIM 2004, Rumunia, Bukareszt, 25-2705.2004.
DOI :
Qute : Popczyk, J. ,Czapp, S. ,Graczyk, A. ,Klucznik, J. ,Kulczycki, J. ,Lubośny, Z. ,Michniewski, R. ,Michniewski, R. , Wykonywanie prac w technologii PPN na liniach przesyłowych 400 kV, 220 kV i rozdzielczych 110 kV w ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu. Acta Energetica nr 1/2009
facebook